Leven in onwetendheid

Een tijd terug heb ik het boek “De herberg van het hart” gelezen over Franciscus van Assisi en Mevlana Rumi, geschreven door Hein Stufkens en Marcel Derkse. Beide mystici – Franciscus en Rumi – leefden in de 12de eeuw. Ze vertoonden grote gelijkenis met elkaar, ware het niet dat Franciscus een christen was en Rumi een soefi (mystieke tak van de islam). Het had overigens evengoed een verhaal kunnen zijn met de Boeddha want de levensstijl van de heren kent weinig verschil.

Franciscus kreeg na verloop van tijd volgelingen wat zich de Kloosterorde van Franciscanen ging noemen, of nog mooier, zichzelf de Minderbroerders noemden. Een kenmerkende passage in het boek ging over het opstandige van Franciscus. Hij leefde als asceet en had huis en haard verlaten om tot de bron te komen. Hij was continue op zoek naar zijn God en wilde daarbij zo min mogelijk afleiding. Dit ging zo ver dat hij het huis verwoeste wat zijn volgelingen hadden gebouwd in zijn afwezigheid. Furieus en woedend was hij!
Lees verder Leven in onwetendheid

Kryon over de nieuwe tijd

Alle veranderingen waar de aarde nu mee te maken heeft werken door in jullie bestaan. Alles wordt zichtbaar en alles wordt naar bovengehaald. Er is meer dan ooit behoefte aan verandering. Deze verandering kan alleen plaatsvinden als de dingen die aan het daglicht komen, worden aangepakt.

Niemand heeft nog een boodschap aan overheden die mooi weer spelen, maar waar ondertussen scheefstand is. Steeds sneller komen dingen aan het licht en worden geheimen blootgelegd. Jullie komen steeds meer te weten. Alles wat echt is blijft overeind, alles wat nep is valt door de mand.

Op grote schaal gebeurt, wat op kleine schaal moet gebeuren. Jullie dienen jezelf onder de loep te nemen en te kijken wat niet meer hoort bij de nieuwe energie. De nieuwe energie is een soort waarheidsserum, waardoor alles wat een illusie is niet meer kan blijven bestaan. De verantwoordelijkheid voor het leven op deze aarde dient te worden genomen en indien jullie blijven denken dat er geen verbetering mogelijk is kan er niet een nieuwe realiteit worden gecreëerd. Alles dient te worden herschreven en jullie zijn zelf verantwoordelijk voor de nieuwe tijd.

We zijn jullie aan het helpen om te zorgen dat de nieuwe aarde er een wordt van onvoorwaardelijke liefde en eenheid. Jullie zijn niet alleen, er is veel hulp aanwezig. Jullie hebben niet altijd door dat jullie veel meer kunnen vragen aan ons, dan jullie nu doen. Noem ons engelen of lichtwezens, maar noem ons geen buitenaardsen, want wij voelen ons zeer betrokken bij het proces op aarde.

Ik spreek namens het rijk der engelen en lichtwezens en vertel jullie dat wij voor jullie klaarstaan en jullie helpen.

Dit was Kryon.

Copyright © 2010-2011 Natascha Lossie, http://www.kryonhealing.com. Deze informatie mag gerust worden doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en dat deze vermelding eraan toegevoegd is.

De opkomende nieuwe aarde

Avonturen in het Nieuwe Bewustzijn – De Nieuwe Aarde Rasters, het Midden-Oosten en de energie van de Boom des Levens …. we voelen op dit moment duidelijk de veranderingen en overgangen, als de oude Driedimensionale rasters uiteenvallen en de Aarde naar de Vijfde Dimensie opschuift. De “crisis” in het Midden-Oosten maakt heel erg deel uit van deze verschuivingen en veranderingen, en is niet iets om bang voor te zijn. Lees verder De opkomende nieuwe aarde