Trance Healing in Engeland

Afgelopen week heb ik mezelf het mooiste ‘kado’ gegeven wat ik mezelf ooit gegeven heb – de Trance Healing week aan het Arthur Findlay College. Hiermee heb ik een andere ‘week’ verdrongen van de eerste plek, dit was namelijk de stilte-retreat in Thailand van 10 dagen. Van 16 tot en met 23 april heb ik gelachen, gehuild, met verwondering en verbazing gekeken naar EN zelf te ervaren hoe het is te werken met de ‘spirit world’. Nu klinkt dit al snel vreemd en een beetje vreemd is het misschien ook wel. Maar we hebben allemaal wel eens een voorgevoel, luisteren naar onze intuitie of hebben ergens een raar onderbuik gevoel bij.

Trance Healing? Ja, het heeft iets te maken met in trance zijn en ook met genezing. Middels oefening kan iedereen in trance raken, de een wat makkelijker dan de ander, maar, met de juiste begeleiding kan iedereen het. ‘Ok, maar dat healing dan?’, hoe werkt dat als je al moeite hebt met het plakken van een pleister. Dit ligt gelukkig iets anders, want healing heeft alles te maken met intentie. Kun je liefde voelen voor iemand en wensen dat hij of zij beter wordt, inzicht krijgt in moeilijkheden in het leven. Nu lukt dat al snel met je partner, maar hoe zit het met je buurman.. of iemand die je helemaal niet kent. Kun je onvoorwaardelijke liefde opbrengen en daarmee de intentie uitspreken dat je wenst dat iemand ‘beter’ wordt. Lees verder Trance Healing in Engeland

Kryon – over de omwenteling

Mensen die bang zijn zullen eerder in moeilijkheden verkeren, dan mensen die vertrouwen hebben. Het is een kosmische wet dat alles wat je denkt wordt gematerialiseerd, dus ook de angst waarmee je bezig bent. Het is niet de bedoeling dat we negatief gaan denken. Het is niet de bedoeling dat we in doemscenario’s denken. We zijn juist op weg naar een mooiere, liefdevollere wereld waarin alle creaties direct zichtbaar worden. We worden allemaal schepper. Niemand heeft nog schuld. We bedenken slechts onze eigen schuld. Het is niet de schuld van een ander wanneer iemand geen geld heeft. Het is niet de schuld van een ander als iemand zich rot voelt. We zijn allemaal zelf verantwoordelijk voor wat we voelen, wat we zijn en wat we creëren.

We komen nu in een fase waarin elk gevoel wordt uitvergroot, want de omwenteling waarin we nu zitten vraagt om finetuning. Het is de bedoeling dat we ons afvragen; “wat heb ik in mij wat nog hoort bij de oude energie en is het nog nuttig?” Het is de bedoeling dat we ons afvragen; “wat in mij draagt bij tot het aantrekken van negativiteit en ongemak?” Het is de bedoeling dat jullie in gaan zien dat niemand buiten jou verantwoordelijk is voor het kiezen van een bepaalde situatie. Wij zien alles in het licht van groei. Wij weten dat jullie inzien dat er nieuwe mogelijkheden zijn en dat er nieuwe keuzes kunnen worden gemaakt. Het is niet langer mogelijk om jezelf voor de gek te houden. Dat geeft pijn, veel meer pijn dan wanneer iets wordt erkend wat niet langer goed voor je is.

Je zou kunnen zeggen dat alles nu op tafel komt, alles wat niet meer klopt. Je nieuwe zelf wordt geconfronteerd met alle zere plekken en komen boven zodat er in alle eerlijkheid naar gekeken kan worden, zodat er heling kan komen en vernieuwing.

Dit was Kryon
——-
Kryon channeling door Natascha Lossie

Moet dat Nu?

Rekken vol met boeken zijn erover geschreven. Het NU. Maar waarom is het zo boeiend of belangrijk, het allerhoogste zelfs volgens sommigen. Waarom kan ik niet gewoon fantaseren over de toekomst, of met plezier of weemoed terugkijken naar het verleden. Wát is er nou zó belangrijk aan dat Nu?

Ik begin eerst maar eens met het verleden: het verleden werkt als een compas voor de toekomst. Als je nog eens kijkt naar de metafysische wet van aantrekkingskracht dan kun je stellen dat je nu leeft volgens de intentie van je eerdere ‘opdracht’. “Je bent wat je dacht“. We willen daarbij ook nog wel eens vaak in herhaling vallen, maken dezelfde fouten en vallen terug op vertrouwde patronen, of ze nu zogenaamd goed of slecht voor ons zijn. Lees verder Moet dat Nu?

Een ezel stoot zich geen tweede keer

Dat doen wij wel 😉 Maar waarom doen we dat eigenlijk, hoe vaak moeten we ons hoofd stoten voordat we een keer na gaan denken en beseffen dat we het eigenlijk anders willen. Wanneer ik hier met een Australische vriend over spreekt haalt hij vaak Dhukka aan als de emmer waar je als het ware al je ellende in mag storten. Alles is Dhukka. Het is een term uit het Boeddhisme wat zoiets betekend als ‘onbevredigend’ of ‘niet gewenst’. Dhukka vormt de wortel van alle lijden en sommige boeddhisten zullen zelfs zover gaan dat ze menen dat alles ‘onbevredigend’ is.

Alleen een verlicht persoon zal geen Dukkha ervaren”. Moet je ‘verlicht’ zijn – een betere term vind ik zelf ‘je realiseren’ – om geen last meer te hebben van lijden? Om geen lijden meer te ervaren? Per definitie is een ervaring geen lijden wanneer je deze voor het eerst ervaart. Je hebt altijd een eerdere ervaring nodig om een context te creeeren waarin je een mening kunt vormen. Een context waarbinnen een ervaring als onbevredigend bestempeld kan worden. Lees verder Een ezel stoot zich geen tweede keer

Het beste advies ooit…

Je leest het wel eens in de Carp of de Intermediair, wat is het beste advies dat je ooit gekregen heb? Op deze vraag kan ik nog steeds moeilijk antwoord geven, de beste antwoorden komen nog steeds in mezelf op. Maar ik hoorde wel laatst een opmerking die me flink aan het denken heeft gezet die ik graag in een breder kader wil plaatsen. De opmerking was als volgt:

Bepalend voor een geslaagd project is goed opdrachtgeverschap.

Ik werkte ooit als projectleider waarbij ik te kampen had met een wispelturige organisatie. Ze maakten hun doelstellingen niet concreet, begonnen al met deadlines te gooien terwijl de specificaties niet opgesteld waren en wensen en eisen werden met het grootste gemak tussentijds verandert. Niet te managen dus!

Er stond een gigantisch project voor de deur en wederom was de organisatie niet te overtuigen van de noodzaak tot duidelijkheid en het maken van keuzes. Maar gelukkig werd er een externe Quality Manager aangetrokken die met de eerdere opmerking kwam. YESSSSSS!!! Eindelijk voelde ik me begrepen want de organisatie luisterde nu opeens wel naar me. Lees verder Het beste advies ooit…

Mediumkring 04-04-’11 Channeling

Achim: Hij spreekt over de maand april en hij spreekt over de stappen die genomen moeten worden.

Een van de gaven die de mens heeft mee gekregen is het besef van “goed of kwaad”.

U is het besef bij gebracht een ander niet te mogen slaan, een ander niet te mogen vernederen. Zo heeft u het besef dat u een dier niet mag pijnigen, maar doch boven alles, is dit wat de mens doet. Immers dit is de wijze waarop de stoffelijkheid is gebaseerd: een sterk onderscheid van mijn en dijn , waarop het “mijn” nog immer belangrijker is dan het “dijn”.

De tendens die nog steeds heerst onder de mensheid.

Wij vragen u om u bewust te worden om van alles, om u bewust te worden van het feit dat iedere cel die u vernietigd een cel van u zelf vernietigt.
Dat ieder woord wat u uitspreekt en pijnlijk is voor de ander een kwetsen naar het Zelf is. Wij vragen u woorden naar een ander te spreken, zoals u zelf toe gesproken zou willen worden. Wij vragen u de ogen te openen en de ander te omhelzen.

Niet in de fysiek zin, maar op de energetische manier.

Wanneer u de aura ziet om een ander mens zal automatisch de aura van de ander om u heen komen. Wanneer de energieën zich daadwerkelijk met elkaar vermengen zult u heling aan brengen. De menselijke geest is geneigd te denken in negativiteit. Zo horen wij de gedachten: “als ik mijn aura vermeng met de aura van de ander, dan neem ik toch ook de negativiteit over?”

Wij spreken hier weer over “mijn en dijn”, de blijvende scheiding.

Het vermengen van energieën vanuit uw liefdevolle omhelzing maakt dat negativiteit verdwijnt. De angst om de negativiteit over te nemen van de ander, is de gedachte die de scheiding in stand houdt. U kunt samen negatieve energieën laten verdwijnen Wij geven nu dit advies zodat u kunt helen en ook weet hoe u moet helen. Een eenheid is groter en belangrijker dan het individu. Als voorbeeld tonen wij u de appel. De appel die zo belangrijk is in de Bijbelse vertelling, het verhaal van Adam en Eva.

De appel is de perfecte weerspiegeling van zichzelf het symbool van gelijkheid.

U bent allen gelijk, er is geen verschil. Het zal u opvallen, of het is u reeds opgevallen dat veel dieren in uw tegenwoordigheid de dood vinden. Het zal u opvallen dat er meer dieren dood op paden liggen en op de wegen. Zij sterven voor u! De mens die zich zelf in stand houdt en weigert te veranderen. De cirkel van het leven dient zich keer op keer aan en men volgt dezelfde levensles keer op keer. Wij vragen u om op te staan en het Licht naar de Aarde te brengen in de vorm van Liefde naar de medemens.

De medemens of u deze kent of niet het is uw gelijke.

U kunt alleen transformeren, wanneer u kunt vergeven!

Dit is wat wij u wilden brengen, wanneer er vragen zijn beantwoorden wij deze graag, mits dit in ons vermogen ligt. Voor persoonlijke stukken raadpleeg ik uw gids, d.w.z. dat uw persoonlijke gids via dit medium wil spreken.

“Wij hebben een vraag gehoord omtrent de ramp op uw Aarde.”

Zoals gezegd is de energie die naar de aarde komt krachtig en sterk. Deze energie maakt contact met de diepe lagen, niet alleen de lagen van uw Aarde maar ook de lagen van uw Ziel. D.w.z. dat het belangrijk is het vertrouwen in het levensproces van de Aarde en van de kosmos te houden.
Waarom vreest u toch, waarom gelooft u toch in wat er geschreven wordt, terwijl uw eigen innerlijke leiding u vertelt dat u nog steeds op Aarde bent over enkele jaren.

Wij spreken herhaaldelijk over vertrouwen, over Liefde, over de kracht van uw Geest.

En u gelooft in wat u leest! U gelooft in crises en in chaos. Er wordt u wijs gemaakt dat er te korten zijn. En u gelooft! Wij vertellen u dat u in rijkdom leeft, dat u weelde kent, dat u leeft in overvloed! En u heeft het gevoel dat de aardse mens tekort gedaan wordt. Wij raden u aan zo snel mogelijk deze gedachten te transformeren en weer te gaan geloven in welvaart. De welvaart waarin u leeft. U kunt pas spreken van tekort, wanneer u uw kind niet meer kunt voeden.

U is geconfronteerd met aardebevingen in diverse continenten. De informatie komt u rijkelijk tegemoet. U ziet de meest ellendige waarnemingen, u ziet de beelden die het meest schrijnend zijn. Fragmenten! U ziet een volk dat een aardbeving heeft meegemaakt, die zichzelf verlaagt tot plunderen voor het eigen belang. U ziet een volk, wat eenzelfde aardbeving meemaakt en respect blijft houden voor de ander. Een voorbeeld van gelijkwaardigheid en Liefde wordt getoond. U is de toekomst! U is de toekomst van uw kinderen, U bepaald hoe de toekomstige wereld zal worden!  Brengt u uw kinderen zo vroeg mogelijk respect bij.

Laat hen meehelpen met klussen die gedaan moeten worden, zo zal verveling niet toeslaan. Zo zult u het kind bij brengen, deel te nemen aan het proces van mijn en dijn, maar dan in samen delen. Zo zult u het kind bij brengen dat het werk gedaan moet worden, of u ook klein bent of groot. Het werk zal gedaan moeten worden. Wij hopen dat wij u voeding hebben gegeven om over na te denken. Wij komen terug! Steeds vaker. – Uw Achim