Mediumkring 04-04-’11 Channeling

Achim: Hij spreekt over de maand april en hij spreekt over de stappen die genomen moeten worden.

Een van de gaven die de mens heeft mee gekregen is het besef van “goed of kwaad”.

U is het besef bij gebracht een ander niet te mogen slaan, een ander niet te mogen vernederen. Zo heeft u het besef dat u een dier niet mag pijnigen, maar doch boven alles, is dit wat de mens doet. Immers dit is de wijze waarop de stoffelijkheid is gebaseerd: een sterk onderscheid van mijn en dijn , waarop het “mijn” nog immer belangrijker is dan het “dijn”.

De tendens die nog steeds heerst onder de mensheid.

Wij vragen u om u bewust te worden om van alles, om u bewust te worden van het feit dat iedere cel die u vernietigd een cel van u zelf vernietigt.
Dat ieder woord wat u uitspreekt en pijnlijk is voor de ander een kwetsen naar het Zelf is. Wij vragen u woorden naar een ander te spreken, zoals u zelf toe gesproken zou willen worden. Wij vragen u de ogen te openen en de ander te omhelzen.

Niet in de fysiek zin, maar op de energetische manier.

Wanneer u de aura ziet om een ander mens zal automatisch de aura van de ander om u heen komen. Wanneer de energieën zich daadwerkelijk met elkaar vermengen zult u heling aan brengen. De menselijke geest is geneigd te denken in negativiteit. Zo horen wij de gedachten: “als ik mijn aura vermeng met de aura van de ander, dan neem ik toch ook de negativiteit over?”

Wij spreken hier weer over “mijn en dijn”, de blijvende scheiding.

Het vermengen van energieën vanuit uw liefdevolle omhelzing maakt dat negativiteit verdwijnt. De angst om de negativiteit over te nemen van de ander, is de gedachte die de scheiding in stand houdt. U kunt samen negatieve energieën laten verdwijnen Wij geven nu dit advies zodat u kunt helen en ook weet hoe u moet helen. Een eenheid is groter en belangrijker dan het individu. Als voorbeeld tonen wij u de appel. De appel die zo belangrijk is in de Bijbelse vertelling, het verhaal van Adam en Eva.

De appel is de perfecte weerspiegeling van zichzelf het symbool van gelijkheid.

U bent allen gelijk, er is geen verschil. Het zal u opvallen, of het is u reeds opgevallen dat veel dieren in uw tegenwoordigheid de dood vinden. Het zal u opvallen dat er meer dieren dood op paden liggen en op de wegen. Zij sterven voor u! De mens die zich zelf in stand houdt en weigert te veranderen. De cirkel van het leven dient zich keer op keer aan en men volgt dezelfde levensles keer op keer. Wij vragen u om op te staan en het Licht naar de Aarde te brengen in de vorm van Liefde naar de medemens.

De medemens of u deze kent of niet het is uw gelijke.

U kunt alleen transformeren, wanneer u kunt vergeven!

Dit is wat wij u wilden brengen, wanneer er vragen zijn beantwoorden wij deze graag, mits dit in ons vermogen ligt. Voor persoonlijke stukken raadpleeg ik uw gids, d.w.z. dat uw persoonlijke gids via dit medium wil spreken.

“Wij hebben een vraag gehoord omtrent de ramp op uw Aarde.”

Zoals gezegd is de energie die naar de aarde komt krachtig en sterk. Deze energie maakt contact met de diepe lagen, niet alleen de lagen van uw Aarde maar ook de lagen van uw Ziel. D.w.z. dat het belangrijk is het vertrouwen in het levensproces van de Aarde en van de kosmos te houden.
Waarom vreest u toch, waarom gelooft u toch in wat er geschreven wordt, terwijl uw eigen innerlijke leiding u vertelt dat u nog steeds op Aarde bent over enkele jaren.

Wij spreken herhaaldelijk over vertrouwen, over Liefde, over de kracht van uw Geest.

En u gelooft in wat u leest! U gelooft in crises en in chaos. Er wordt u wijs gemaakt dat er te korten zijn. En u gelooft! Wij vertellen u dat u in rijkdom leeft, dat u weelde kent, dat u leeft in overvloed! En u heeft het gevoel dat de aardse mens tekort gedaan wordt. Wij raden u aan zo snel mogelijk deze gedachten te transformeren en weer te gaan geloven in welvaart. De welvaart waarin u leeft. U kunt pas spreken van tekort, wanneer u uw kind niet meer kunt voeden.

U is geconfronteerd met aardebevingen in diverse continenten. De informatie komt u rijkelijk tegemoet. U ziet de meest ellendige waarnemingen, u ziet de beelden die het meest schrijnend zijn. Fragmenten! U ziet een volk dat een aardbeving heeft meegemaakt, die zichzelf verlaagt tot plunderen voor het eigen belang. U ziet een volk, wat eenzelfde aardbeving meemaakt en respect blijft houden voor de ander. Een voorbeeld van gelijkwaardigheid en Liefde wordt getoond. U is de toekomst! U is de toekomst van uw kinderen, U bepaald hoe de toekomstige wereld zal worden!  Brengt u uw kinderen zo vroeg mogelijk respect bij.

Laat hen meehelpen met klussen die gedaan moeten worden, zo zal verveling niet toeslaan. Zo zult u het kind bij brengen, deel te nemen aan het proces van mijn en dijn, maar dan in samen delen. Zo zult u het kind bij brengen dat het werk gedaan moet worden, of u ook klein bent of groot. Het werk zal gedaan moeten worden. Wij hopen dat wij u voeding hebben gegeven om over na te denken. Wij komen terug! Steeds vaker. – Uw Achim

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *