IK BEN.. één en al keuze

In een vorig blog (zie: geboorte op de ruimte/tijd matrix) schreef ik al over de mogelijkheid tot het maken van je eigen keuzes. Enerzijds zou je kunnen denken dat alles voorbestemd is. Toch bestaat er gelukkig de mogelijkheid om zelf sturing te geven aan je leven en wat je wilt ervaren. Het mag duidelijk zijn dat ieder mens vrij is te ervaren wat hij of zij zelf wil. Juist die keuze! Het is het goddelijke in ons wat ons alle vrijheid geeft onze eigen werkelijkheid te creeëren en ons zelf op die manier te ervaren. Ons te ervaren. Ik schreef al over hoe keuzes gemaakt worden, door de formulering IK BEN…. Ongetwijfeld krijg je de tegenvraag waarom er dan dingen gebeuren waar niet voor gekozen wordt. Maar wanneer je eerlijk kijkt ligt het antwoord daarvan in bijvoorbeeld zoiets als ‘klagen’. Ik ben moe – ik heb het zo zwaar – waarom luistert er niemand naar me – waarom heb ik nooit eens geld over. Allemaal vormen waarbij je je IK BEN.. definieert en vorm geeft.

“Ja, maar ik heb het toch ook moeilijk in mijn leven!” Ik heb het niet over wat je huidige conditie is, maar wat je wenst dat hij moet zijn. Je leven is nu niet per definitie moeilijk, je hebt eerder keuzes gemaakt waarvan je de uitkomst nu als moeilijk bestempeld. Maar is het leven echt moeilijk of gebruik je deze ervaring wellicht om te mekkeren en aandacht te krijgen.

[adsense]

En als dat werkt om aandacht te krijgen waar je zo naar hunkert, waarom dan veranderen? Je hebt jezelf dusdanig geprogrammeerd omdat je wilt voorzien in een behoefte die je hebt. De behoefte naar aandacht, naar liefde kan zich uiten in gedrag dat het tegenovergestelde lijkt te bewerkstelliggen voor een willekeurig iemand, maar niet voor jou. Gelukkig word je er niet van, maar ja, je krijgt in ieder geval wat aandacht… denk je!

De creatieve kracht van het universum komt tot uiting door de simpele formulering IK BEN….. Het vergt echter enige oefening en vooral discipline om dit in je leven toe te passen. Vooral op een manier dat je niet het gevolg ervan beleeft, maar de oorzaak ervan wordt. Want één keer positief denken en vervolgens drie keer negatief en het zal weer een tegenovergesteld effect resulteren. Gelukkig kunnen we geen fouten maken, want we zijn altijd aan het ervaren. Maar de keuze voor een gelukkig leven ligt in onze eigen handen, net als de keuze voor een ongelukkig leven. Hoe weten we dan wat de juiste keuze is? Onze ziel zal altijd proberen te sturen op een gelukkig leven. We moeten alleen leren de signalen te herkennen én te accepteren dat er verandering nodig is.

Ken Wilber heeft een geweldig boek geschreven; The Atman Project. Hierin legt hij uit hoe de mens en ziel evolueert door een stapsgewijze opvolging van ‘bevredigingen’ en ‘frustraties’. De bevrediging is een passieve kracht die ervoor zorgt dat we stil blijven staan, blijven hangen in onze ervaringen. Dit uit zich bijvoorbeeld door overmatig eet- en drankgebruik. Frustraties zijn daarentegen actieve krachten die ervoor zorgen dat we verder kunnen evolueren. De dualiteit zit echter in de tegenstellingen. Want de stilstand wordt doorgaans veroorzaakt door keuzes te maken die ons vertrouwd zijn, door in het oude gedrag te blijven vervallen en niet te veranderen.

Toch zullen er natuurlijkerwijs frustraties optreden want de ziel WIL evolueren. Evolutie betekent namelijk de beweging richting het goddelijke, evolutie zorgt ervoor dat we als rups kunnen transformeren naar de prachtige vlinder. Frustraties zullen ervoor zorgen dat we in beweging komen en – wanneer we nieuwe en andere keuzes maken – kunnen doorgroeien naar een hoger bewustzijn. Je kunt het in een relatie vergelijken met het niet uitspreken van wat je dwars zit. Je kropt het op en op en op. Alle ergenissen gooi je keer op keer bovenop de al aanwezige stapel. Tot op een gegeven moment er geen ruimte meer is om nog meer weg te slikken en je raakt gefrustreerd. Je staat vast en er is activiteit nodig, verandering, beweging. Vaak barst dan de bom, de frustraties zijn dan opgeruimd maar de schade is doorgaans niet te overzien. Onnodig leed is veroorzaakt en er is onevenredig veel tijd nodig om de schade weer te repareren.

Hoe dit te voorkomen? Door meer open te staan voor je gevoel en ervoor te waken te vervallen in oude patronen en (slechte) gewoontes. We kunnen ons leven optimaal ervaren door continue te veranderen. Probeer elke dag anders naar je werk te fietsen of rijden, loop eens bij de bakker binnen in plaats van altijd naar de A-merk supermarkt te gaan. Loop ’s avonds na het eten een blokje om – en dan niet continue hetzelfde blok. Er zijn vele simpele manieren om verandering in je leven aan te brengen zonder al te drastische maatregelen.

Wat doet dit met de ziel? IK BEN aan het veranderen! Je begint ruimte te creëren voor de ziel om zichzelf te uiten omdat je toestaat dat er verandering in je leven optreedt. En door het creëren van deze ruimte zal tijd ook weer meer diepte krijgen. Je bent een nieuwe ruimte/tijd dimensie aan het creëren waarop je nieuwe ervaringen kunt planten. En dat is precies wat het leven is en de creatieve kracht die erin verscholen ligt. Het universum reikt ons de kracht aan om een multi-dimensionale ervaring te creëren. Wij, de mens, natuur, dieren, aarde en de elementen zijn verbonden met elkaar en zijn een uitdrukking van het goddelijke IK BEN…… Een betere wereld begint bij jezelf, begint bij IK BEN…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *