Gezondheidzorg in Nederland, waar gaat het naar toe?

Heart4Earth organiseert op 25 september een middag voor professionals en geïnspireerden die een bijdrage willen leveren aan de missie van Heart4Earth. Wilt u meerwerken aan hervormingen van binnenuit, kom naar de Heart4Earth middag! Wij hebben veel mensen nodig die mee willen werken aan het creëren van nieuwe levensvormen en mensen in verbinding willen brengen. Wij zijn speciaal op zoek naar professionals die zichzelf als levensbegeleider kunnen beschouwen.

Wanneer: zondag 25 september
Voor wie: therapeuten, coaches, begeleiders, consultants en trainers die een bijdrage willen leveren aan nieuwe verbindingen en levensvormen.
Lokatie: Conferentiecentrum Drakenberg, Baarn
Tijd: 13.00 – 17.00
Toegang: gratis
Meer info http://www.heart4earth.nl/

Op mijn achttiende koos ik voor de gezondheidszorg. Ik ben tien jaar werkzaam geweest in de reguliere gezondheidszorg. Met lede ogen zag ik de vele veranderingen plaatsvinden. Mensen werden dossiernummers. Ik was meer bezig met rapporten schrijven dan met mensen liefde, ondersteuning en medische zorg geven. Mijn beroep was een roeping die alleen bestaat uit dienstbaarheid en respect voor mijn medemens. Helaas moest dit plaats maken voor een zakelijke en afstandelijke manier van werken. Papier werd belangrijker dan handen aan het bed. Ik kon dit niet verenigen met mijn eigen waarden en verliet de reguliere gezondheidszorg.

Verpleegkundigen, artsen, ziekenverzorgers, bejaardenverzorgers en huisartsen werken onder grote druk. Huisartsen zijn meer managers geworden. Ziekenverzorgers hebben nauwelijks tijd om oudere mensen, die alles opgebouwd hebben na de oorlog, gerust te stellen en aandacht te geven. De miljoenennota ligt weer klaar en wederom gaat er bezuinigd worden op de gezondheidszorg. De premies gaan weer omhoog en er wordt minder vergoed. Wij kennen inmiddels allemaal gezinnen die dit niet meer op kunnen brengen, zorgen hebben en zichzelf noodgedwongen tekort doen. Ik ken mensen die een operatie niet meer vergoed krijgen vanwege de kleine lettertjes in de polissen.

De gezondheidszorg in haar huidige vorm is onbetaalbaar geworden. Is het het systeem dat faalt of zijn het de mensen die voor een nieuwe uitdaging staan? Is het systeem waarin wij leven nog wel het juiste? Kunnen wij hier iets van leren? De overheid is een bedrijf geworden dat economisch aanstuurt. Dienstverlening met hart en ziel is verdwenen. We zijn gewend geraakt aan alle technologische veranderingen. Wat is de tol van al deze veranderingen op onze gezondheid? Wetenschap en technologie brengen mensen niet dicht bij henzelf. We zijn vervreemd van natuurlijk leven en genezen. We stoppen oudere mensen in tehuizen waar ze wachten op hun dood. Hoe onnatuurlijk is dit? Wist u dat stress de nummer 1 oorzaak is van al het ziekteverzuim? We zijn met elkaar in hoofd en angst beland en angst wordt alleen maar groter als je geen contact hebt met je natuurlijke zelf. De crisis op het gebied van economie, natuur en voedsel jaagt mensen angst aan. Waar gaat dit naar toe?

Met mijn hart wil ik iedereen vertellen: Vertrouw en sta op! Ik heb in mijn leven geleerd nooit te wachten op veranderingen, maar zelf initiatieven te nemen zodat veranderingen op gang komen. Samen kunnen wij veranderingen tot stand brengen als wij samen kiezen voor andere levensvormen, helingsvormen en werkvormen. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf en verantwoordelijk de stap te zetten en hiervoor te gaan staan. Samen kunnen wij met meer bewustzijn systemen ombuigen naar nieuwe levensvormen. Levensvormen waarin de liefde voor onze aarde, je eigen gezondheid en die van anderen voorop staan.

Ten aanzien van de gezondheidszorg denk ik dat wij allemaal voor een keuze staan, werkgevers en particulieren. We weten allemaal dat gezondheid “onbetaalbaar” is en wordt. Angst brengt ons niet verder. Het creëren van nieuwe mogelijkheden brengt ons dichter bij onszelf en geeft kracht en vertrouwen. De keuze die wij allemaal kunnen maken is kiezen voor preventief beleid en leven. Gebruik maken van preventieve medische zorg en voorlichting. Verantwoording nemen voor wat wij eten en denken. De complementaire geneeswijzen vormen een beroepsgroep die veel kan betekenen voor allen die gezondheid gaan zien als onbetaalbaar! Lange tijd is deze groep ongezien geweest door oordeel en veroordeel. Preventief leven en behandelen is enorm kostenbesparend en dit geld kan ingezet worden voor meer handen aan het bed en goede zorg voor gehandicapten en ouderen.

Heart4Earth organiseert op 25 september een middag voor professionals en geïnspireerden die een bijdrage willen leveren aan de missie van Heart4Earth. Wilt u meerwerken aan hervormingen van binnenuit, kom naar de Heart4Earth middag! Wij hebben veel mensen nodig die mee willen werken aan het creëren van nieuwe levensvormen en mensen in verbinding willen brengen. Wij zijn speciaal op zoek naar professionals die zichzelf als levensbegeleider kunnen beschouwen.

Wij vragen u deze nieuwsbrief door te sturen binnen uw netwerk om op grotere schaal het bewustzijn te vergroten. Heart4Earth is ook op zoek naar sponsors die een bijdrage willen leveren aan de missie. Kent u zo’n persoon of bedrijf, mail ons!

Met Grote Dank! Jolanda

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *