Zeg eens eerlijk, wie ben jij eigenlijk?

Ik ben gek op het bestuderen van samenwerkingsverbanden. De dynamiek die ontstaat in groepen is enorm boeiend.. Wie is dominant? Wie is onderdanig en welke leden zijn faciliterend binnen een groep? Iedereen heeft zijn eigen rol in de groep en er zijn doorgaans weinig woorden voor nodig om deze verhoudingen tot stand te brengen. Of we het er nu wel of niet mee eens zijn binnen de groep.

Deze groepsdynamiek zien we ook terug bij de individuele mens, want iedereen heeft meerdere ‘lichamen’ die met elkaar interacteren. Als mens zijn we de expressie van deze verschillende fijnstoffelijke lichamen, net als een groep mensen zichzelf ook als één collectief uit. Ik stel ze graag voor, want weinig mensen is er zich bewust van, maar iedereen heeft ze!

Het fysieke lichaam en haar energie
Te beginnen natuurlijk met de meest voor de hand liggende stoffelijke verschijningsvorm, het fysieke lichaam. Veel mensen menen dat alles begint en ophoudt bij het fysieke lichaam. Sterven we, dan sterft het fysieke lichaam en houdt alles gewoon op. Dit klopt…. gedeeltelijk, want ons ontzielde lichaam vergaat, maar de ziel is onsterfelijk en leeft voort. Het fysieke lichaam is daarom een uitdrukking van onze ziel, niet andersom! Het fysieke lichaam kunnen we ook omschrijven als energie, het is het laagst trillende onderdeel van ons ‘zelf’. De conditie van ons fysieke lichaam kunnen we waarnemen via ons zogenaamde etherisch lichaam. Dit lichaam, wat zich binnen een paar centimeter om het lichaam begeeft, geeft het meest duidelijk weer hoe ons fysieke lichaam er – vanuit energetisch oogpunt – aan toe is.

Het is eigenlijk gelijk aan ons fysieke lichaam, maar dan in de vorm van energie. Er wordt ook wel gezegd dat bijvoorbeeld ziektes als eerste ontstaan in dit etherische lichaam en alvorens zich dit vervolgens fysiek manifesteert. Wanneer je wel eens denkt aan personen die veel energie kosten, dan is het deze etherische energie waar je over spreekt. Het kan waargenomen worden als kleur. Misschien heb je ze wel eens gezien, aurafoto’s, waarbij je allerlei kleuren ziet rondom de persoon op de foto. De reden dat dit nog waargenomen kan worden is omdat het een hogere trillingsfrequentie heeft als ons lichaam, maar nog traag genoeg om waar te nemen met speciale gevoelige apparatuur.

De fijnstoffelijke lichamen “ik voel” en “ik denk”
Direct om ons etherische lichaam zit het emotionele lichaam, je gevoel. Deze energie trilt wederom weer iets sneller. In dit lichaam bevinden zich alle gemoedstoestanden en emoties van de mens. Als je spreekt van “ik voel me niet gelukkig” dan is het dit lichaam wat zijn energie uitspreekt via je fysieke lichaam. Toch staat dit fijnstoffelijke lichaam niet op zichzelf, het werkt nauw samen met ons mentale lichaam, de drager van ons menselijke denken. In dit lichaam ligt de gedachtenkracht verborgen wat zich kan manifesteren in ons fysieke leven. Er wordt bewust gesproken over fijnstoffelijk lichaam, want het heeft wel degelijk massa. Onderzoek heeft uitgewezen dat, wanneer een mens sterft, hij 21 gram minder weegt na zijn overlijden.

Het astrale- of spirituele lichaam “ik ben”
Om het mentale lichaam ligt vervolgens het astrale lichaam. Dit lichaam definieert zichzelf in de mate waarin we spiritueel ontwikkeld zijn. Je zou ook kunnen spreken over de moeder van onze intentie. Het ‘waarom’ ligt hierin verborgen. Wat beweegt je om te doen wat je doet. Ook hier vindt uiteraard een wisselwerking plaats tussen het denken en het voelen wat zichzelf uiteindelijk uit in ons fysieke lichaam. Het is ook door dit bewustzijn dat mensen buiten hun lichaam kunnen waarnemen zoals bijvoorbeeld bij een Bijna Dood Ervaring.

Interessant om bij stil te staan is nadenken hoe deze lichamen met elkaar samenwerken. Wat is de groepsdynamiek binnen deze lichamen? Ze moeten in harmonie met elkaar samenwerken zodat ze het beste kunnen bereiken wat als team mogelijk is. Emoties zijn het krachtigst, terwijl het denken doorgaans de dominante is. Echter, zonder juiste intentie is alles stuurloos en heeft geen enkele opdracht effect. Probeer eens na te gaan bij jezelf.. uit ik me nu vanuit een emotionele kracht, of handel ik vanuit de ratio, het denken? Welke intentie heb ik bij wat ik doe en voel ik me daar goed bij, of wordt de intentie vormgegeven door mijn denken. Het denken moet niet voor niets langs het gevoel alvorens het zich kan uitdrukken in ons fysieke zijn. De emotie toetst wat we doen, voelen we ons er goed bij of niet. En iedereen zal voor zichzelf het beste weten wat het beste voelt!

Neem eens de tijd om je eigen lichaam te onderzoeken. Wat druk je uit? Wie ben je eigenlijk?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *