In het centrum van alle beweging is rust

In het centrum van alle beweging is rust. Volledige rust en staat alles stil in harmonie met zijn omgeving. Pak een munt en draai deze rond op tafel. Als je ernaar kijkt zie je dat het midden zijn balans vindt. Alles draait altijd om zijn eigen centrum heen. Zo kunnen wij ook onze rust vinden in ons eigen centrum. Alles is een mate van perspectief, waar we ons op richten en focussen. Kijken we naar de buitenste rand van ons wezen dan zien we veel beweging en onrust. Maar als we naar ons centrum kijken, dan zien we het oog van de storm; de rust die daarin schuilt. De kracht die voortkomt vanuit het centrum.

Alles in de natuur beweegt zich op deze manier. Vanuit het centrum ontstaat de kracht die begint te spinnen en te draaien en zo haar manifestatie realiseert. Wanneer we ons leven willen sturen en of veranderen dan dienen we vanuit dit centrum te werken. Het heeft geen zin om aan de buitenkant te proberen de uitwerking van deze kracht te breken. Je dient het centrum op te zoeken en van daaruit te werken. Het episch centrum te vinden waar alles werkelijk ontstaat. Naar binnen te gaan en uit te vinden waar de bron ligt waaruit alles ontstaat.

Het menselijk centrum is het hart. Het is onze basis kracht van waaruit alles zich manifesteert. Het is de opwinding, ons kloppende hart, wat de rimpels op het water doet ontstaan. Wanneer je terug gaat naar de essentie van je wezen, dan dien je de deur naar je hart te openen. Volledig te voelen en ervaren wat het leven met jou doet. Ben je gelukkig, of verdrietig, angstig of blij? Alle emoties worden fysiek ervaren door het hart. Sturing in het leven krijgen is meester worden over je emotie. Het niet proberen te controleren, meester worden is het volledig waarnemen zonder enig oordeel. De beheersing van het hart staat je toe om gewaar te zijn van alles wat zich in jouw centrum doet ontstaan en de keuze hoe daarnaar te handelen.

De opwinding van ons hart is de drijfveer achter onze acties, hoe we ons gedragen en in de wereld staan. Wanneer we hierover meester worden, dan kunnen we zelf ons leven gaan leven en laten we ons niet langer leiden door de waanzin en de onrust. Het ego houdt van haar macht en doet ons graag dronken rondjes draaien om onze kern. Slechts als we de stilte betreden beginnen we in te zien hoe ons ego haar streken levert. Ze mag een plaats in ons leven hebben, maar wij sturen. Net als ons denken haar plaats mag hebben, maar we sturen vanuit ons hart.

Jij mag gelukkig zijn maar je hebt ook een verantwoordelijk naar de ander om te delen in je geluk. Vanuit het hart leven betekent dat je erkent dat je allemaal broeder en zuster bent. Mijn geluk is het jouwe en vice versa. Hoe kun je gelukkig zijn met een boterham op je boord als je weet dat op dit moment een kind sterft van de honger. We durven dit idee niet eens te voelen in ons hart, hoe kunnen we dan nog dankbaar zijn voor de rijkdom die wij wél hebben. We kunnen de wereld niet in één dag veranderen, maar ons gedrag richting het voelen van dankbaarheid is altijd en direct mogelijk.

Als je niet bid voor een God, waarom dan niet bidden voor dankbaarheid. De realisatie dat je een bevoorrecht persoon bent omdat je op deze wereld slechts op een andere locatie geboren bent en daarom zoveel meer mogelijkheden hebt. Het groen van het gras kan zien, de bomen haar lentebloesems met ons deelt, de lucht vol is van de eerste warmte na de winter. Keer alles eens om in je leven, richt je aandacht naar binnen en speel weer buiten. Laat het kind dat nog openstaat voor deze wonderbaarlijke wereld weer spelen. Dans in je vrijheid, daar is ze voor!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *