Het licht wast je voeten..

Het licht wast je voeten, de plekken waar je gelopen hebt en waar je staat. Het licht reinigt je handen, alles wat je hebt vastgehouden en vast hebt. Al je acties zullen door licht gespoeld worden en weer zuiver worden. Het zoete fruit zal weer smaken als het licht dat het heeft ontvangen van de zon en de kracht die ze kreeg van moeder aarde. Niet langer kunstmatig maar echt, natuurlijk.
——————
De mens bespeelt zichzelf met instrumenten die ontstemd zijn. Ze slaan de tonen maar wat er weerklinkt is niet in harmonie meer. Slechts wanneer je luistert naar de bron zal je in staat zijn het instrument dat leven heet weer goed te stemmen. Slechts dan zullen de klanken zijn geluid voortbrengen zoals deze bedoelt is om ten gehore te brengen.

De mens is ontstemd, klinkt niet meer in harmonie met de natuur waaruit ze is geboren. Slechts weinig mensen weten nog wat hun natuurlijke klank is. Of hoe ze mogen klinken. Ze nemen deel aan het orkest van het leven maar worden niet gehoord door de vele oren om hen heen. Ze doen hun best in harmonie te klinken met de universele klank. Ze trachten de volheid van het leven te tonen maar slechts weinigen horen hun melodie.

De mens is ontstemd. Slechts door weer te leren luisteren naar haar eigen stem, van binnen, zal de mens in staat zijn zichzelf weer af te stemmen op het hogere; haar hogere zelf of uiteindelijk haar goddelijke essentie. De realisatie dat we een harmonie zijn, universeel en eeuwigdurend. Dat jouw klank, jouw leven opgaat in het geheel. Haar eigen toon voortbrengt maar samensmelt in het orkest van universeel leven. De goddelijke klank die alle geluid omvat.

We moeten beginnen met onze zuiverheid van het kind terug te vinden. Het lichaam groeit ouder, niet onze essentie, onze ziel. Wanneer we weer in volledig contact komen met wie we zijn; spontaan, liefdevol, genegen en in harmonie – slechts dan zullen we in staat zijn onszelf te stemmen. Onze eigen klank terug te vinden en weer onderdeel te worden van het goddelijke spel. De universele klank die alle sterren heeft doen ontstaan. De oerknal wiens echo nog steeds hoorbaar is.

Wordt weer liefde. Stem je weer af op je bron. Stem je weer af op de klank der klanken, volledig in harmonie met elkaar. Ga niet je individuele weg maar stem je af op wat het geheel zou kunnen zijn, zou mogen zijn en uiteindelijk zal zijn. Als je leven in harmonie is afgestemd dan zal je het weten in je hart. Het leven wordt niet perse makkelijker, maar de harmonie zal je de kracht geven om door dit veld van disharmonie je eigen klank te behouden. Je eigen authenticiteit in stand te houden, liefdevol en luid klinkend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *