Schep de zware aarde van je gemoed om en bereidt haar voor op de nieuwe lente

Schep de zware aarde van je gemoed om en bereidt haar voor op de nieuwe lente. Zaadjes kunnen niet gezaaid worden op een grond die moe is, het zal niets opleveren. Maar wanneer je de grond geschikt maakt, haar ontdoet van alle onkruid, zie dan dat ze nieuw leven kan bieden aan alles wat haar aangeboden wordt. Het leven heeft een basis nodig, een goede vruchtbare grond die elk leven vol laat bloeien.

Wees niet bang voor het leven, wees niet bang voor de dood, maar leef juist in de overvloed die je ware natuur je te bieden heeft. Niet de natuur van de materie, maar kijk wat de natuur doet groeien, de kracht, de liefde, onbeperkt en keer op keer. Wanneer we onze werkelijke spirituele natuur erkennen dan kunnen we werkelijk zien wat de oogst is van onze inspanningen.

Staan we voor elkaar klaar als dit nodig is, steunen we de ander zonder daar iets voor terug te vragen. Twijfelen we niet als we worden geïnspireerd te bewegen richting nieuwe gronden. De angst mag plaatsmaken voor enthousiasme want elke verandering brengt schoonheid met zich mee. Elke stap die je zet, zet haar met zekerheid en doorzettingsvermogen.

Laat de aarde je ondersteunen bij elke stap die je zet richting jouw toekomst, jouw leven. Het besef dat je gedragen wordt ontbreekt bij zovelen. Boos stampen ze hun voeten en ballen ze hun vuisten; wat een verspilde energie! Wat als al die energie zou worden gestoken in het goede, in de liefde, in de expressie van groei. Wees dus zuinig op je grond en onderhoud haar goed, ze zal je alle vruchten geven die je nodig hebt voor je onderhoud.

Volg de stroom van gedachten naar de bron en kijk naar haar

Volg de stroom van gedachten naar de bron en kijk naar haar. Zak af in de put, de diepte in om te ontdekken waar het begin der ontstaan is. Waaruit ontstaat de gedachte, wat geeft vorm aan de vorm die je waarneemt en voor waar aanneemt. Wees niet gevreesd om dichter bij te komen en zo de eerste hartslag van de gedachte te ontdekken. De geboorte van een wens, een droom, of opvatting waaraan je werkelijkheid probeert te ontlenen.

Neem alles waar als een kind dat voor het eerst water door haar vingers voelt gaan. Bewust van iets wat ze niet eerder ervaren heeft. Een sensatie die nieuw is, fris als het ochtendgloren. Open je handen en voel het water je huid aanraken en kussen. Sta jezelf toe je geest te openen voor de vader van het woord. Laat je inspireren door de stilte en diepte van de geest, oneindig en zonder begin.

Laat de wind haar verhaal vertellen, ontvang de warmte van de zon. De aarde rijpt en neemt je mee op haar avontuur door de jaargetijden. Ze toont je haar kracht en souplesse waarmee ze één is met de natuur, zij is de natuur zelf. Wordt zo ook één met het water, de zon en de wind. Wordt weer één met je eigen natuur, levend vanuit de bron.

Wees niet zo streng voor jezelf, want de maten waarmee je weegt zijn niet juist

Wees niet zo streng voor jezelf, want de maten waarmee je weegt zijn niet juist. Je vergelijkt jezelf met de ander, in plaats van het beeld wat ik voor je wens. Terwijl de ander, ook zichzelf meet aan iemand buiten zichzelf. Je hoeft slechts naar 1 iemand te kijken, en dat ben ik, het visioen, de stem, de liefde welke zich reeds in je bevindt. Luister naar mij en niemand anders, laat het hart spreken en haar klanken zullen klinken in alles wat je in dit aardse leven zal doen.

Laat mij je gids zijn, je ogen en je oren. Laat mij je eten proeven en voelen hoe het werkelijk is om een lichaam te hebben. Wanneer jij jezelf overgeeft aan de bron en je ware essentie weer omarmt, dan kun je werkelijk zijn wie je bent. Zonder oordeel, zonder falen en angst. Je zult leven vanuit de eenvoud van het leven, terwijl je alles gegeven wordt wat je nodig hebt. Hij die dient, zal bedient worden. Niets zal hier iets tegenin kunnen brengen.

Laat mijn wetten toe in je leven en rijkdom zal je toesnellen. In mijn huis is slechts overvloed en is het werkelijk liefde wat rijkelijk zal vloeien. Laat mij daarom zien wat gezien mag worden, laat mij tonen waar de weg naar geluk werkelijk ligt. Wees niet ondergeschikt aan de ander, maar schik je aan mij, de vader, de moeder, de geest die spreekt in je hart.

Wanneer je je handen samenvouwt om te bidden, wees dan in gedachten dankbaar en blij en werp me niet je teleurstelling toe. Wat je denkt en hoe je denkt zal je tegoed zijn voor nieuwe ervaringen. Zoek daarom de leegte op en wees tevreden zodat ik deze leegte kan vullen met liefde. Een hart wat vol is van verlangen dient eerst ruimte te bieden voor iets nieuws. Vul het daarom niet aan met nieuw verlangen, maar toon mij je littekens van verdriet in het vooruitzicht dat ik ze zal zalven met mededogen en liefde.

Boosheid kan ik niet beantwoorden en woede sla ik in de wind. Maar dankbaarheid en besef van eenvoud zijn de klinkers waarmee ik mijn psalm laat klinken. Geef me je hand en we zullen samen verder lopen, gun me slechts je aanblik, en ik zal alleen het verdriet in je ogen zien. Niemand hoeft alleen te zijn, doch velen zijn eenzaam. Omarm me zodat ik je kan troosten. Ik ben liefde, in ben het antwoord op je vraag. Wat je zoekt, vindt je in mij..

Ga niet door gesloten deuren, probeer niets te forceren

Ga niet door gesloten deuren, probeer niets te forceren. Ik zal de deur voor je openen wanneer je hart sterk genoeg is de sleutel te ontvangen van meer wijsheid. Mijn huis kent vele kamers en iedere kamer biedt alles wat je nodig hebt om te leren, om lief te hebben en je de inspiratie te geven je eigen huis in te richten. Mijn lichaam is jouw tempel, zoals ook jouw lichaam tot tempel kan dienen voor het thuis laten zijn van hen die zoeken.

Bevrijd jezelf van alle gedachten die eenzaamheid in stand houden, want in mijn huis is niemand eenzaam, hoeft niemand alleen te zijn. Ik laat je slechts met rust, totdat de dag komt dat je me vraagt dichterbij te komen. Voor hulp, voor bevestiging of een samenzijn. Ik ben altijd dichtbij, ik ben de adem die je doet leven, ik ben de glimlach die je je hart doet luchten.

Ik ben het die je laat leven, zelfs als alle tegenstellingen samen komen. Ik ben liefde en de kracht die liefde geweld aan lijkt te doen. Maar weet dat iedere ziel terugkeert naar mijn huis en daar haar onderkomen vindt. Mijn wereld is geen hel, jullie zijn het zelf die van jullie eigen wereld een demonische plek maken. Dat is de vrijheid die ik jullie gegeven heb, de vrije wil om te zijn wat je wilt. Om te ervaren wat je wilt. Neem mij niet kwalijk omdat jullie als klein kind vechten om klein bezit, terwijl dat wat groots is vrij is voor iedereen.

Het ware geluk heeft niemand in bezit, is voor iedereen beschikbaar. Wanneer je weer realiseert dat de deur van mijn huis openstaat en je weer binnentreedt. Dan weet je waar werkelijk geluk gevonden kan worden. Niet in de materie, niet in de afleiding, maar in de communie met mijn geest. In de eenwording met mijn woord. Zo zal het geschieden, op een dag, waarop iedere ziel haar terugkeer mag zien in mijn schoot.

Ik zal je omarmen als de lang verloren zoon, als de dochter die nooit mijn hart verlaten heeft. Ik zal mijn stem niet verheffen maar het zal zingen van blijdschap. Welkom thuis, het zal zijn of je nooit weg geweest bent! Welkom mijn lieve kind.

Sta eens stil en laat je ogen glijden over de herinneringen van je leven.

Sta eens stil en laat je ogen glijden over de herinneringen van je leven. Waar sta je nu en in hoeverre hebben je dromen daaraan vorm gegeven. Kun je terugkijken op een tevreden leven, voor zover je nu onderweg bent. Kun je terugzien op keuzes die met liefde en helder verstand gemaakt zijn. Wat is het dat je werkelijke gevormd heeft tot wie je nu bent. Wat je nu doet en hoe je nadenkt over al wat is. Neem je wel eens afscheid van datgene wat je niet meer dient, kijk eens terug op je leven en beantwoord deze vraag voor je zelf.

Durf je er alleen voor te staan en keuzes te maken op basis van wie jij werkelijk wilt zijn. Wie je bent in de materiele zin van het woord is niet belangrijk. Maar wie je werkelijk wilt zijn, wat je wilt uitstralen en delen naar de mens, dat is van groot belang. Hoe sta jij in het leven, hoe sta jij in je eigen schoenen. Kunnen je voeten jouw leven wel dragen of loop je naast je schoenen. Is je rug wel bestand tegen de zware last die je dagelijks mee draagt. Kunnen je knieën nog wel buigen om je nederigheid ten aanzien van het leven te tonen.

Angst en boosheid zetten zich vast in je lichaam, uitten zichzelf op fysiek gebied. Alles wat niet makkelijk beweegt is slechts een uiting van de innerlijke storm die woedt. Kun je terug in je leven gaan en durf je te erkennen waar je de storm ingelopen bent. Wanneer het begon te waaien en je niet meer tevreden was met de keuzes die je maakte, of die voor je werden gemaakt. Breek er vandaag mee en de storm zal morgen gaan liggen. Breek ermee door bewust een andere keuze te maken. Door nu te zeggen beter voor jezelf te gaan zorgen, liefdevol en met aandacht.

Jouw leven mag een leven vol geluk en liefde zijn. Sommige mensen hebben een moeilijker start in hun leven dan anderen, maar ieders leven mag bloeien. Onderschat jezelf niet, iedereen heeft de kracht gekregen om gelukkig te zijn. Iedereen heeft de vrije wil echter om zijn leven zelf vorm te geven. Maar kijk eens minder naar de buitenkant van jezelf, neem ook de binnenkant eens waar. Hoeveel heb je werkelijk nodig om gelukkig te zijn.

Vergeet alle excuses, alle smoesjes, alle afleiding en misleidende entertainment. Het ware geluk ligt in het hart, in de geest, achter de gesloten ogen. Geen enkel mens dat diep slaapt, ervaart daarbij verdriet, pijn, angst of zorgen. Hij die slaapt, die zijn geest tot rust weet te brengen, ervaart rust. Zoek dus de rust op in je leven en stoot af wat tot onrust leidt. Mensen kunnen tot onrust leiden, gedachten en emoties evengoed. Neem er afscheid van en geef vorm; aan je leven, aan je geluk en aan je liefde. Je bent het waard om in liefde en geluk te mogen leven.

Edwin van der Hoeven – “inspiraties” – 19 september 2013

Draag niet langer de sluier van je verdriet in deze wereld

Draag niet langer de sluier van je verdriet in deze wereld. Maak plaats in je hart en ruim op wat niet meer van nut is. Laat het mee stromen in de rivier van waarachtig zijn. Sta jezelf toe weer terug te keren naar de bron. Het heilige water waaruit je geboren bent en waarin je weer terug zult keren als de geest zo rustig is dat je je weerspiegeling kunt zien erin.

Veelal is je geest onrustig, stormen de gedachten als een woeste hand door het water van je innerlijke rust. Dan zie je niet langer meer wat je werkelijk bent en laat je jezelf in de waan van het moment. Niet levend in het nu, maar levend in de illusie die zich op dat moment aan je voorstelt. Je gedachten worden zo een stroom die je meevoert naar gevoelens die je niets te bieden hebben.

Elke rivier kent vele zijtakken maar de enige koers die je thuisbrengt is die naar de bron. Wees niet nieuwsgierig naar wat je kunt vinden aan de oevers van je geest, want het zijn slechts de weerspiegelingen van het licht die je aandacht trekken. Laat ze zijn voor wat ze zijn, slechts reflecties van het verleden. Stof je innerlijke kompas af en vaar koers op de bron.

Laat je niet afschrikken door het woeste water van de emoties waar doorheen gevaren moet worden. Laat ze los en ontdek dat ook je emoties slechts van tijdelijk aard zijn. Liefde kent geen voorkeur, getroost je erin dat liefde altijd in je hart aanwezig is. Laat het dit licht zijn wat je de richting wijst op de rivier van het leven, zodat je weer snel thuiskomt en de warme nectar kunt drinken uit de borst van God.

Wees daarom alleen,
Wees daarom stil,
Sluit je ogen en laat alles los.

Keer op keer toont u mij het pad…

Keer op keer toont u mij het pad, de weg die ik mag lopen om niet alleen dichter tot u te komen, maar ook dichter bij mezelf. Want, zoals u mij erop wijst, de sleutel ligt in mijn eigen hart. Door mijn ogen te sluiten en alle aandacht naar binnen te richten, dan alleen zal ik de schat ontwaren die in mijn eeuwige ziel wordt meegedragen. Door los te laten heb ik ontvangen, door te delen, vermenigvuldig ik. Mijn verlangen naar u hebben me dichter bij u gebracht maar nu zegt u me ook dit verlangen los te laten.

Niet langer te willen zijn, maar zijn.
Niet langer willen ontvangen, maar ontvangen.
Niet langer aan geven wat ik wil bereiken, want ik ben er.

Aangekomen bij de vader, de meester en de leraar. Als een waardig herbergier staat u me toe uw huis binnen te treden en kennis te maken met de rijkdom van uw liefde. U geeft me water en brood en zegt me te rusten op uw schoot. Uw handen strijken door mijn haar en in volledig vertrouwen van uw liefde leg ik mijn hoofd neer op uw borst. Uw liefde is geen toorn die gevreesd moet worden. U kent geen vergelding voor de fouten die we maken, het is alleen blijdschap wat u toont wanneer uw kinderen weer thuis komen.

Ik zie het, ik voel het en ervaar het in elke vezel van mijn sterfelijke lichaam. Laat me werken aan het laatste beetje angst wat zich vasthoudt aan de sluiers van mijn slaperige ogen. Ik vraag u mijn ogen te wassen en me te doen ontwaken in uw oneindige liefde zodat ik ook dat mag doorgeven aan mijn broeders en zusters. Stuur me niet meer weg, maar laat me aan de deur staan om uw kinderen welkom te heten aan de poort van uw hart.

U heeft me gezegend door er altijd voor me te zijn, meer dan ik ooit terug kan geven. Zal ik ooit beseffen hoe groot uw liefde is voor mij en uw kinderen. Laat me nederig neerbuigen in respect voor uw wijsheid en accepteer de liefde die ik voor u heb. Laat me van u houden, zoals u ook mij liefhebt, meer kan ik niet van u vragen. Amen.

Lief kind, wat sta je nu te staren?

Lief kind, wat sta je nu te staren? Spring gewoon over die sloot heen, gok het er gewoon op. Je wist dat dit moment zou komen, je wist dat het pad wat je hebt gelopen zou eindigen, spring! Als je voor het moment van de grote verandering sta dat lijkt het wel een brede rivier die je over moet steken. In plaats van dat je werkelijk ziet dat het maar een klein slootje is, onschuldig diep. Des te langer dat je er naar staar, de breder en dieper wordt het. Besteed er dus geen tijd aan maar maak die sprong, zet je zelf schrap, neem een aanloop en maak die sprong. Je zult anders nooit weten wat er aan de andere kant van de sloot te vinden zal zijn, welke nieuwe wegen het je zal brengen en naar welke ontmoetingen je mag uitkijken.

“Makkelijker gezegd dan gedaan”, zul je denken. Of “jullie hebben makkelijk praten”. Maar waarom vraag je ons dan je het pad te tonen en neem je vervolgens niet de stappen om je een weg te banen erop. Uiteraard zijn er meerdere manieren maar we zullen je altijd het snelste pad tonen. Onzekere tijden bestaan niet, weet je nog, tijd is een illusie. Onzekerheid zit in jezelf, jij bent onzeker en dat realiseert zich in tijd. Zonder tijd is onzekerheid niets, maar wanneer tijd geïntroduceerd wordt krijgt alles ruimte om zich te manifesteren op een gegeven moment. Spring dus gewoon, niet in het diepe, maar gewoon, naar de overkant.

Er zullen je nieuwe kansen worden aangeboden. Alles in het universum is zo ingericht dat je krijgt wat je nodig hebt, dat je niet angstig hoeft te zijn om te kort te komen. Waar je nu leeft, waar je wellicht bent je geboren, heeft alle mogelijkheden voor jou om te groeien en tot realisatie te komen. Maak daar dus gebruik van, het leven is een school van vorming, als een stuk deeg wat je leert kneden in de juiste vorm. Wanneer jij er klaar voor bent stop je het in de oven om werkelijk te laten realiseren waarvoor het is gemaakt.

Spring dus, waarop zou je willen wachten? Onzekerheid koop je niet af met zekerheid. Onzekerheid dien je gewoon los te laten en te vervangen door vertrouwen. Net als vroeger, toen je als kind ook vertrouwde op je gevoel, je instinct. Spring!

Sta niet stil bij wat is geweest

Sta niet stil bij wat is geweest, sta niet langer stil. Twijfel niet aan wat de toekomst brengt, want wie goed wenst voor de ander, zal goed krijgen om te delen. Geef nu je geven kan, deel in liefde met je naaste. Wees sterk in de overtuiging dat wat je doet goed is, ook al sta je er alleen voor. Vrees niet langer het onbekende maar omarm het als de enige manier om verandering te brengen in situaties die niet langer meer werken. Wees jezelf, benader je zelf eerst met een liefdevolle groet en vraag jezelf oprecht af wie je werkelijk bent en wilt zijn.

Wat kom jij op aarde doen om te manifesteren en te creëren. Wat is het dat jouw hart werkelijk in vuur en vlam zet. Wacht niet langer af op de ander die in actie moet komen, maar kom zelf in actie. Laat de ander! Niets hoef je alleen te doen, maar jij moet zelf beginnen, zodat de energie gaat stromen en de aantrekking daarvan nieuwe mensen op je pad brengt. Als je wilt dat alles bij het oude blijft dan bereik je niets meer dan wat je al bereikt hebt. Maar sta je verandering toe in je leven dan kun je bergen doen bewegen.

Wanneer je toestaat dat niets blijft bij het oude, dan zal het nieuwe geboren worden. Dan zal de nieuwe dag haar ochtendgloren laten zien en de zon zal glimlachen. Want hij die op weg gaat, zal bij geschenen worden. Hij die het licht zoekt, zal het vinden. Hij die vraagt zal ontvangen. Sta dus niet langer stil, maar kom in beweging. Het leven is maar tijdelijk, slechts wat we achter laten kan van betekenis zijn voor de ander wanneer we toestaan te delen.

Deel daarom nu al, hou niet langer vast maar deel in je liefde, je kennis, je kunde en je plezier. Laat weten waarom het licht schijnt in je ogen, deel het met de ander. Laat de wereld weten dat je vrij bent, je handen leeg hebt en daarom kan bewegen. De vrijheid tegemoet met licht in het hart.

Kijk zacht alsof je wolken ziet in het felle licht van de zon

Kijk zacht alsof je wolken ziet in het felle licht van de zon. Vele kleuren aannemend in het vroege ochtendlicht. Laat je gedachten meevaren op de wolkenmassa en ze uitregenen op velden van vruchtbare gronden. Onze gedachten zijn de maker van onze werkelijkheid, onze wereld, die we ons nu gewaar zijn. Laat je daarin leiden door datgene wat goed is voor jou en de ander. Laat je gedachten uitreiken naar alle medemensen zodat iedereen in vrede mag leven, laat dit basisrecht de principes vormen welke je gedachten je visualiseert.

Sta jezelf niet langer toe om te denken in de eenzaamheid, in beperking, in termen van ego. Maar creëer een wereld waarin we allen één zijn, samenkomen in een wereld van liefde en begrip. Vuur doof je niet met vuur, maar met het koelende effect van water, slechts met water, met gevoel, kun je het vuur van de wereld temmen. Gooi dus in je gedachten geen olie op het vuur, maar zend liefdevolle gedachten uit naar iedereen die van invloed kan zijn om het vuur te doven. Het vuur van de blinde passie, van obsessie en van macht.

Alles wat in het groot voorkomt, komt ook in het klein voor, alles wat in het klein voorkomt, zal ook in het groot gemanifesteerd worden. Wees daarom niet bevreesd dat je gedachten niets zullen uithalen, het zal dan juist je twijfel zijn die gemanifesteerd wordt. Laat je twijfel daarom los en denk groots, vertrouw groots en laat de rest over aan het universum. Des te groter je vertrouwen, des te sneller zal de manifestatie plaatsvinden.

We kunnen vrede realiseren in onze wereld, als ons hart in harmonie is, in vrede. We kunnen honger uitbannen, als we delen in het vertrouwen van overvloed. Wanneer liefde geen ruimte meer laat voor haat en woede, dan zal ze er niet meer zijn. Maar het is de angst in de mens die haat en woede in leven laat, haar laat voortbestaan. Het is jouw verantwoordelijkheid om bij jezelf te beginnen met de veranderingen die je wilt zien in de wereld om je heen.

Als er in jouw leven angst mag zijn, dan zal het er zijn, maar als je slechts toestaat om liefde te laten zegevieren, dan zal ze haar warmte op je ziel afgeven, dan zal dit zo geschieden. Spreek daarom je liefde uit, spreek daarom je vertrouwen uit, zodat het woord zal klinken in ieders hart wat zich in je naaste omgeving bevindt.