Ga niet door gesloten deuren, probeer niets te forceren

Ga niet door gesloten deuren, probeer niets te forceren. Ik zal de deur voor je openen wanneer je hart sterk genoeg is de sleutel te ontvangen van meer wijsheid. Mijn huis kent vele kamers en iedere kamer biedt alles wat je nodig hebt om te leren, om lief te hebben en je de inspiratie te geven je eigen huis in te richten. Mijn lichaam is jouw tempel, zoals ook jouw lichaam tot tempel kan dienen voor het thuis laten zijn van hen die zoeken.

Bevrijd jezelf van alle gedachten die eenzaamheid in stand houden, want in mijn huis is niemand eenzaam, hoeft niemand alleen te zijn. Ik laat je slechts met rust, totdat de dag komt dat je me vraagt dichterbij te komen. Voor hulp, voor bevestiging of een samenzijn. Ik ben altijd dichtbij, ik ben de adem die je doet leven, ik ben de glimlach die je je hart doet luchten.

Ik ben het die je laat leven, zelfs als alle tegenstellingen samen komen. Ik ben liefde en de kracht die liefde geweld aan lijkt te doen. Maar weet dat iedere ziel terugkeert naar mijn huis en daar haar onderkomen vindt. Mijn wereld is geen hel, jullie zijn het zelf die van jullie eigen wereld een demonische plek maken. Dat is de vrijheid die ik jullie gegeven heb, de vrije wil om te zijn wat je wilt. Om te ervaren wat je wilt. Neem mij niet kwalijk omdat jullie als klein kind vechten om klein bezit, terwijl dat wat groots is vrij is voor iedereen.

Het ware geluk heeft niemand in bezit, is voor iedereen beschikbaar. Wanneer je weer realiseert dat de deur van mijn huis openstaat en je weer binnentreedt. Dan weet je waar werkelijk geluk gevonden kan worden. Niet in de materie, niet in de afleiding, maar in de communie met mijn geest. In de eenwording met mijn woord. Zo zal het geschieden, op een dag, waarop iedere ziel haar terugkeer mag zien in mijn schoot.

Ik zal je omarmen als de lang verloren zoon, als de dochter die nooit mijn hart verlaten heeft. Ik zal mijn stem niet verheffen maar het zal zingen van blijdschap. Welkom thuis, het zal zijn of je nooit weg geweest bent! Welkom mijn lieve kind.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *