De wereld is niet tegen je, er is geen weerstand

De wereld is niet tegen je, er is geen weerstand. Het is je eigen geest die de weerstand aanduidt waarmee je tegen jezelf vecht. Je sluit je ogen voor de pracht die in je verborgen ligt. Wat je werkelijk voelt, is het licht dat naar buiten tracht te breken. Dat scheuren creëert in hoe je denkt en hoe je naar situaties kijkt. Elke scheur geeft meer kracht aan het licht om door de illusies heen te breken. Dit is de pijn die je keer op keer voelt. Geen beweging van buiten naar binnen, maar van binnen naar buiten.

Elke pijnscheut wordt afgesloten met rust, is je dat al eens opgevallen. Wanneer je je overgeeft aan de kracht van God, aan de liefdevolle omhelzing van het eeuwige, van onvoorwaardelijke liefde. Wanneer je weer breekt en inziet wat er werkelijk toe doet. Ieder mens zal uiteindelijk een dienaar worden van het woord van liefde, van het woord van de schepper. Zodat de scheppingskracht werkelijk tot zijn recht kan komen. Liefde is een expressie van de kracht die God genoemd wordt. Niet een persoon, maar een expressie is wat er achter schuil gaat. Een expressie van zuiver bewustzijn wat spreekt in klanken van liefde en acceptatie.

Lief kind, wanneer ga je jezelf accepteren zoals je bent, want je bent reeds perfect. Je hart is als het zuiverste water, het zijn slechts de tranen van je gedachten die zout smaken. De bittere illusie die doorbroken wordt en in stukken gescheurd achterblijft. Sla het stof van je af en loop door, wandel niet maar dans. Praat niet maar zing. Kijk niet maar bewonder. Het leven is een wonderbaarlijk gegeven, maar het is slechts een vale afspiegeling van het eeuwige leven wat je in de hemel te wachten staat. Wanneer je mijn huis betreedt en mijn uitgestrekte hand vast pakt.

Maar je hoeft niet te wachten, want ik reik nu al naar je uit. Je hoeft mijn hand slechts aan te pakken en ik zal er voor je zijn. Mijn liefde kent geen grenzen, mijn liefde heeft geen materiele beperkingen. Ik ben overal in aanwezig, mijn vertegenwoordiging is alomvattend. Hij die wilt zien, zal zien. Hij die wilt horen, zal horen. Maar hij die mij de rug toe keert, zal niet zien of horen dat ik hem mijn vergeving toewerpt. Ik zal er altijd voor je zijn mijn lieve kind. Ik ben nooit weggeweest. Laat je tranen maar gaan. Het zullen de laatste zijn want vreugde ligt voor je in het verschiet. Ik heb je lief, voor altijd, tot in de eeuwigheid.

Liefde doet geen pijn

Liefde doet geen pijn, het is wat liefde in de weg staat, dat ons doet twijfelen. Het pad naar ware liefde, zonder voorwaarden, zonder grenzen, is het pad van de krijger. Onderweg kom je veel obstakels tegen die je dient te overwinnen. Ervaringen uit je jeugd, twijfels uit je huidige relaties met mensen maar nog het meest belangrijk, hoe je jezelf ziet. Kun je naar jezelf kijken met ogen van acceptatie, met een blik van compassie.

Je hoeft niet perfect te zijn, je bent dit reeds. Het is weer de bedoeling dat je gaat zien wie je werkelijk bent. Dat je naar jezelf kijkt en alle valse illusies loslaat. Alle schijnbewegingen die als een schaduw om je ware zelf heen dansen. Je bent niet je gedachte of de doelstellingen die je in je leven stelt. Het is de intentie erachter die de werkelijke waarde vertellen over wie je bent. Die de afspiegeling zijn van het licht dat in je hart schijnt.

Durf je je hart te tonen aan je medemens, zelfs in de wetenschap dat hij er zijn schaduw over heen wilt leggen. Veel mensen zijn bang voor liefde omdat ze de deur ernaartoe niet open durven doen. Oog in oog met hun diepste angsten te komen, oog in oog met de werkelijkheid. Zuiverheid wordt verkregen door zuiver handelen, spreken en denken. Hoe kijk je naar jezelf en de ander. Hoe acteer je met de omstandigheden om je heen. Wie is het die je werkelijk laat zien aan de wereld. Kun je alle personages laten vallen en werkelijk vanuit je eigen hart gaan leven.

Onvoorwaardelijke liefde moet je eerst voor jezelf cultiveren. Kijken naar wie je bent en wie je niet bent. Je handelen onder de loep nemen en zien wat je werkelijk gelukkig heeft gemaakt. Geluk wat een ander niet in de weg staat om ook gelukkig te worden. Ons geluk wordt zo een brandstof voor de ander om ook zijn eigen liefde te laten groeien. Geef je glimlach door, geef je liefde door.

Onze ziel wil niets anders dan de sluier van verdeeldheid verbreken, het is ons ego wat eraan vast houdt. Angstig om alleen achter te blijven, maar het heeft geen persoonlijkheid. Ego is slechts een conditionering om vanaf de bodem van de zee weer terug te zwemmen naar het oppervlak waar we uiteindelijk het licht van liefde weer mogen zien. Gebruik het ego zolang het je dient, maar laat liefde sturend zijn zodat alle illusie in haar licht mag ontwaken.

Wat zou er werkelijk gebeuren als je op zou geven

Wat zou er werkelijk gebeuren als je op zou geven. Als je los zou laten en volledig zou vertrouwen op ons. Wat zou er gebeuren? Volledige overgave is een begrip wat in jullie maatschappij niet meer voorkomt. Jullie betwisten en beredeneren alles aan de hand van door mens gemaakte maatstaven. Maar alles dient bekeken te worden vanuit een veel groter perspectief. De ziel en haar evolutionaire ontwikkeling hoort de maatstaf te zijn. Het is als een bloem die bloeit. Er zijn geen criteria die haar beter doen bloeien. Haar schoonheid zal uit zichzelf zichtbaar worden en zich tonen aan de wereld.

Zo is het ook met ziel. Elk mens wordt geboren in bepaalde omstandigheden waarin hij of zij haar lessen zal mogen leren. Je kunt deze omstandigheden afwijzen of accepteren. Dit is volledig jouw vrije keuze en wil. Wil je vechten of geef je je over? De mens is vooral bang om te verliezen; de strijd maar ook dat wat ze heeft. Hierdoor ziet ze niet wat ze werkelijk is. Door alles los te laten en over te geven zal de mens in een dieper contact komen met haar ziel. De essentie wat ze werkelijk is; macht doet er niet toe, materiele rijkdom doet er niet toe. Het is slecht de vrijheid van de ziel waarin het werkelijke geluk ligt.

Maar de meesten van jullie slaapwandelen. Dag in, dag uit. Met de ogen open loop je de mist van je eigen onwetendheid in en zie je weer een dag passeren. Elke dag zal een paar momenten van aanwezigheid kennen maar grotendeels disciplineer je je om routinematig te werken. Gevangen in een keurslijf van verwachtingen en deadlines. Dit is geen vrijheid, dit is jezelf gevangen zetten. Maar het is niet het werk dat je gevangen houdt. Het is je eigen omgang ermee. Je afhankelijkheid van aanzien, voor waardering. Voor een vals beeld van jezelf dat in stand gehouden moet worden.

Een voorzichtig gebouwd huis van illusies waarbij elke dag aandacht besteed wordt aan het houtwerk en het vooral moet lijken dat alles in orde is. Maar in het huis is er veel onrust en verdriet. Loop je van kamer naar kamer op zoek naar werkelijk geluk. Zoek je de rust. Zoek je het samenzijn met je medemens. Breek daarom die muren af en gooi de ruiten in. Een mens dient vrij van geest te zijn. In harmonie met elkaar te leven en zichzelf zo verder te verkennen.

Gods huis is zijn hart. Jouw lichaam is de tempel voor de geest om te ervaren. Maar het is slechts een tijdelijke tempel. Gebruik het dus om te leren, maar stel je niet afhankelijk op ervan. Het is de vrijheid die je erin mag ervaren. Het geluk, de liefde en het samenzijn. Stel je hart weer open voor elkaar, geef elkaar aandacht en liefde. Dat is waarvoor je bent geschapen in een lichaam van vlees en bloed. Om te zijn naar het aangezicht van liefde. Want god is liefde.

En hij sprak tot zijn kinderen dat ze zullen zingen en spelen

En hij sprak tot zijn kinderen dat ze zullen zingen en spelen. Dat ze blijdschap zullen ervaren in de speeltuin van zijn liefde. Niet langer in de nevel van schuldgevoel en angst, maar in de zuiverheid van het licht opdat ze zijn eerste creatie zijn. “Ik geef je alles wat ik heb, opdat je bent zoals ik ben”; sprak hij. Dans daarom en laat je hart van zich horen. Wees speels en vergeet alles wat je weet omdat nu niet gisteren meer is. Ik geef je de kennis om vandaag weer verder te komen en je zult delen in het brood wat ik je geef.

Vraag je niet langer af hoe, maar waarom. Want het antwoord is simpel. Ik hou van je! Mijn liefde kent geen grenzen en ik zal tot in de grootste duisternis treden om licht te brengen naar hen die mij vergeten zijn. Ik ken geen boosheid want mijn hart is liefde. Ik ken geen angst want mijn ogen zien licht. Ik hoor geen klaagzang want alles wat ik hoor is harmonie. Wanneer je daarom denkt niet gezien of gehoord te worden weet dan dat je het mis hebt. Ik zie ieder kind. Het is mijn licht dat jouw schaduw werpt. Jij kijkt echter alleen naar de schaduw en niet waar het licht vandaan komt.

Wendt je niet langer meer af, maar knijp je ogen samen zodat je mij in het licht van de eeuwigheid kunt zien. Je ogen zullen er snel aan wennen en ook jij zult de weg terugvinden naar mijn huis. De tempel waarin jouw geboorte is gevierd. Iedereen die zich afkeert van mijn liefde zal moeilijkheid ondervinden in het leven. Maar zij die het licht volgen zullen vol vreugde en liefde zijn. Het leven zal niet makkelijker zijn, maar de motivatie zal een goddelijke grondtoon laten klinken. Elke adem zal een ode zijn aan het leven. Elke stap voorwaarts wordt met even veel vreugde gevierd als een stap achterwaarts.

Wees niet bang voor pijn. Want ook pijn toont iets aan wat je de weg zult wijzen. Het leven zoals je dat kent is niet eeuwig. Ik ben eeuwig. Mijn liefde zal eeuwig zijn. In mijn licht ervaar je de eeuwigheid en de herinnering aan een vreemd verleden zal snel wegvallen. Laat me je toezingen, laat mijn hand je gezicht strelen. Ik heb je lief, ik ben liefde.

Vraag jezelf af, wat maakt je nu echt werkelijk gelukkig

Vraag jezelf af, wat maakt je nu echt werkelijk gelukkig. Wat manifesteer je in jouw leven waarvan je hart zingt, je hoofd niet tussenin komt, maar je puur gewaar kunt zijn. Een seconde per dag, één minuut, uren of elke moment van de dag. Onderzoek je leven, onderzoek je acties. Het zijn niet de externe omstandigheden die ervoor zorgen dat je gelukkig of niet bent. Het is werkelijk hoe jij er zelf mee om gaat. Vraag je daarom af; wat maakt je werkelijk gelukkig?

Wat draag je daaraan zelf bij door je houding en gedrag. Wacht je af totdat de ander beslissingen voor jou maakt, of neem je zelf actie. Waar trek jij je grens en in hoeverre sta je buitenstanders toe in je leven om jouw leven te regeren. Jij alleen bent de regisseur over je leven. Alleen jij kunt hieraan inhoud geven en een leven koesteren zoals jij dat droomt. Jouw droom is door God ingegeven. Het is zijn diepste verlangen voor jou om jezelf te realiseren. Om jouw licht te laten schijnen door de droom die hij heeft voor jou.

Zet alle vooroordelen opzij, laat alle opmerkingen uit het verleden vallen en wordt werkelijk je zelf. Wie ben je, wat wil jij realiseren. Wie is het die luistert naar de naam die je is gegeven. Zijn het valse concepten, ingegeven door je opvoeding, je collega’s of je werkgever. Je familie of partner en kinderen. Zoveel mensen die een mening ventileren maar zelf ook niet vanuit hun eigen zuiverheid acteren. Onze vader is de enige die werkelijk in staat is om vanuit de hemel toe te zien. Hij kent je ziel, hij kent je hart.

Probeer niet als een angstige regendruppel jezelf vast te houden aan de droom van een wolk. Wordt de oceaan van liefde waarvan je werkelijk deel uitmaakt. Laat jezelf vallen, ontbindt jezelf van de mist in je leven en wordt weer één met dat wat werkelijk telt als liefde. De oneindig grote oceaan van liefde en eenheid. Stel jezelf open voor de liefde van God.

Wees stil en luister naar het zachte ademen, wat vertelt je adem je. Ben je rustig of merk je nu pas de haast waarin je dagelijks leeft. Keer terug naar de rust, pak dat moment, ervaar en weet dat rust werkelijkheid is. Liefde groeit in rust, het is in rust dat onze innerlijke stem zichzelf laat horen en ons leidt naar de weiden van liefde en overvloed. Wees stil mijn lieve kind, mijn hart zal spreken tot jouw hart opdat je woorden van God zult horen.

Open de deur

Open de deur, open de deur! Sta jezelf toe de sluis in te varen en het water je mee te nemen naar nieuwe hoogten. Sluit de deur, wees niet bang voor het tijdelijke isolement waarin je terecht bent gekomen. De lucht wordt ijler en je hart klopt sneller in je borstkas van opwinding. Sluit de deur en laat het water je langzaam omhoog dragen. Sta je zelf toe te voelen, te ervaren, te lijden want de pijn dient los gelaten te worden. Het verleden is niet meer, draag het daarom ook niet met je mee.

Was jezelf in het water wat je nu omringt zodat je straks schoon door kunt varen. Een tocht naar nieuwe hoogten, nieuwe ervaringen en grotere uitzichten. Wees niet bang om je nieuwe leven tegemoet te treden en de sluis achter je te laten. Het water van het leven dient te stromen. De weerstand die je voelt in het schip van het lichaam geeft de beweging aan als bewijs van je tocht door nieuwe wateren. Liefde, harmonie en nieuwe hoop zal de brandstof zijn van je hart. Vaar erop en vrees niet dat ze opraakt.

God laat zijn kinderen nooit in de steek. Voel de blijdschap van de vrijheid in je hart en sta iedereen toe op je boot om mee te varen en te genieten. Je kunt altijd tijdelijk aan de oever treden maar wacht niet te lang. Het leven is om te ervaren, om door te reizen en steeds verder en hoger te treden richting het beloofde land. Mij wordt de weg getoond, laat me ze met je delen zodat we elkaar ontmoeten in het land van overvloed. Mijn vader wacht ook op jou, hij zal ook jou zien als zijn kind.

Geef me daarom je hand, ik hou van je en heb je graag dicht bij me. Ik wil niet alleen zijn, laten we dit samen doen. Samen zijn we één!

Kijk in de zon en je zult me niet zien

Kijk in de zon en je zult me niet zien, maar draai je om en zie je eigen schaduw in mijn licht. Zo simpel kan het leven verklaart worden. Totdat je inziet dat je zelf ook het licht bent en alle schaduw zal verdwijnen. Richt je daarom niet tot datgene wat de schaduw in stand houdt, maar richt je tot het licht. Het licht van echt leven, het licht van liefde. Kijk diep in je hart en verbindt je met het licht dat je daar zult vinden, dan weet je dat je mij gevonden hebt.

Ik ben altijd in je aanwezig. Ik voel je pijn en verdriet, ik deel in je blijdschap en overwinning. Maar ook laat ik je vrij, zodat je zelf kunt ervaren hoe jij je schaduw in stand houdt. Vanuit dit individueel besef ben je in staat jezelf te transformeren. Weer de verbinding aan te gaan met je werkelijke essentie, met het woord en de wil van God. Ieder mens is een boodschapper van diezelfde waarheid. Dat God het leven is, de adem met zowel een begin als einde.

Maar liefde kent noch een begin noch een einde; het is. Kijk om je heen en zie wat liefde je brengt, kijk naar jezelf en zie hoe krampachtig je aan alles vasthoudt. Loslaten is werkelijk de creatieve kracht van het leven. Net zoals ik je los gelaten heb door je de vrije wil te geven je eigen leven te manifesteren. Ik wordt ontkend, gehaat, achtervolgt en beschaamd. Terwijl anderen van mij houden, mij vereren en op een voetstuk plaatsen. Geen enkel mens is daarbij beter af want zij zoeken het allemaal buiten zichzelf.

God is in je. Ontken niet langer de illusie maar erken wie je werkelijk bent. Zowel sterfelijk als eeuwig. Zowel de schaduw als het licht. Zowel de traan als de lach. De adem en de rust. Laat alles los en vind je zelf weer in mij. De bron, het licht, de spiegel in het hart. Ik ben het kind, de vader en de moeder. Alles wat ik ben, ben ik. De wees die is; één!

Ik spreid mijn armen en reik ze uit naar je

Ik spreid mijn armen en reik ze uit naar je, terwijl ik bid voor de Heer. Ik open mijn hart voor je, terwijl het zacht klopt in mijn borstkas. Ik kleur je in met mijn liefde, al weet ik dat voor jouw de wereld nog zwart en wit lijkt. Mijn omhelzing doet je warme tranen rollen terwijl je je ogen sluit en van mij afwendt. Kom onder de dekens vandaan lief kind en start de dag. Je vrolijkheid straalt licht uit en vindt zijn plaats in mijn hart. Deel me je verdriet, zoals je ook je blijdschap deelt met de wereld.

Vrees niet om bij mij te komen met je vragen, je boosheid, je onbegrip want ik zal je helpen. Ik zal je de kracht geven in te zien dat liefde alles overwint, alle blokkades wegneemt zodat je weer thuis mag komen. Thuis in je hart, thuis in de gedachte van de ander. Open je ogen en zie dat de ander ook jou ziet. Dat er anderen zijn die jou liefhebben, net zoals jij jezelf toestaat lief te hebben. Je vragende ogen zoeken naar antwoorden en je spitse oren wachten af op die ene lieve zin. Maar zoek niet langer lief kind, want je bent reeds volmaakt.

Alles wat je zoekt kun je vinden als je me vraagt je te helpen, je te leiden. Ik zal je gids door het leven zijn. Ik zal de liefde voor je hart zijn en de schittering van het licht dat door je ogen opgevangen wordt. Richt je daarom tot de vader, tot hem die je het leven hebt gegeven, tot die zuivere liefde die zowel in de hemel als op aarde zijn zorg uitdrukt in de natuur. Hij laat je niet sterven zonder te leven, hij voedt je niet zonder honger te lijden en hij troost je niet zonder eerst pijn te ervaren. Laat de strijd los en geef je over.

Geef je over aan liefde en laat je tranen het stof van je ziel wassen. Laat je licht weer schijnen over al je dromen en begin met lopen. Laat het leven jouw pad zijn, jouw passie en vraag mij de richting. Want ik zal je helpen, ik zal je bijstaan. Wees niet langer gevreesd maar ga de strijd aan met alle angsten en je zult het overstijgen. Laat liefde de taal zijn waarmee je uitdrukking geeft aan je diepste dromen, want het zijn mijn dromen die je daarmee realiseert! Ik heb je lief, mijn liefste kind.

Ik heb je lief. (VK)