Wat zou er werkelijk gebeuren als je op zou geven

Wat zou er werkelijk gebeuren als je op zou geven. Als je los zou laten en volledig zou vertrouwen op ons. Wat zou er gebeuren? Volledige overgave is een begrip wat in jullie maatschappij niet meer voorkomt. Jullie betwisten en beredeneren alles aan de hand van door mens gemaakte maatstaven. Maar alles dient bekeken te worden vanuit een veel groter perspectief. De ziel en haar evolutionaire ontwikkeling hoort de maatstaf te zijn. Het is als een bloem die bloeit. Er zijn geen criteria die haar beter doen bloeien. Haar schoonheid zal uit zichzelf zichtbaar worden en zich tonen aan de wereld.

Zo is het ook met ziel. Elk mens wordt geboren in bepaalde omstandigheden waarin hij of zij haar lessen zal mogen leren. Je kunt deze omstandigheden afwijzen of accepteren. Dit is volledig jouw vrije keuze en wil. Wil je vechten of geef je je over? De mens is vooral bang om te verliezen; de strijd maar ook dat wat ze heeft. Hierdoor ziet ze niet wat ze werkelijk is. Door alles los te laten en over te geven zal de mens in een dieper contact komen met haar ziel. De essentie wat ze werkelijk is; macht doet er niet toe, materiele rijkdom doet er niet toe. Het is slecht de vrijheid van de ziel waarin het werkelijke geluk ligt.

Maar de meesten van jullie slaapwandelen. Dag in, dag uit. Met de ogen open loop je de mist van je eigen onwetendheid in en zie je weer een dag passeren. Elke dag zal een paar momenten van aanwezigheid kennen maar grotendeels disciplineer je je om routinematig te werken. Gevangen in een keurslijf van verwachtingen en deadlines. Dit is geen vrijheid, dit is jezelf gevangen zetten. Maar het is niet het werk dat je gevangen houdt. Het is je eigen omgang ermee. Je afhankelijkheid van aanzien, voor waardering. Voor een vals beeld van jezelf dat in stand gehouden moet worden.

Een voorzichtig gebouwd huis van illusies waarbij elke dag aandacht besteed wordt aan het houtwerk en het vooral moet lijken dat alles in orde is. Maar in het huis is er veel onrust en verdriet. Loop je van kamer naar kamer op zoek naar werkelijk geluk. Zoek je de rust. Zoek je het samenzijn met je medemens. Breek daarom die muren af en gooi de ruiten in. Een mens dient vrij van geest te zijn. In harmonie met elkaar te leven en zichzelf zo verder te verkennen.

Gods huis is zijn hart. Jouw lichaam is de tempel voor de geest om te ervaren. Maar het is slechts een tijdelijke tempel. Gebruik het dus om te leren, maar stel je niet afhankelijk op ervan. Het is de vrijheid die je erin mag ervaren. Het geluk, de liefde en het samenzijn. Stel je hart weer open voor elkaar, geef elkaar aandacht en liefde. Dat is waarvoor je bent geschapen in een lichaam van vlees en bloed. Om te zijn naar het aangezicht van liefde. Want god is liefde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *