Liefde doet geen pijn

Liefde doet geen pijn, het is wat liefde in de weg staat, dat ons doet twijfelen. Het pad naar ware liefde, zonder voorwaarden, zonder grenzen, is het pad van de krijger. Onderweg kom je veel obstakels tegen die je dient te overwinnen. Ervaringen uit je jeugd, twijfels uit je huidige relaties met mensen maar nog het meest belangrijk, hoe je jezelf ziet. Kun je naar jezelf kijken met ogen van acceptatie, met een blik van compassie.

Je hoeft niet perfect te zijn, je bent dit reeds. Het is weer de bedoeling dat je gaat zien wie je werkelijk bent. Dat je naar jezelf kijkt en alle valse illusies loslaat. Alle schijnbewegingen die als een schaduw om je ware zelf heen dansen. Je bent niet je gedachte of de doelstellingen die je in je leven stelt. Het is de intentie erachter die de werkelijke waarde vertellen over wie je bent. Die de afspiegeling zijn van het licht dat in je hart schijnt.

Durf je je hart te tonen aan je medemens, zelfs in de wetenschap dat hij er zijn schaduw over heen wilt leggen. Veel mensen zijn bang voor liefde omdat ze de deur ernaartoe niet open durven doen. Oog in oog met hun diepste angsten te komen, oog in oog met de werkelijkheid. Zuiverheid wordt verkregen door zuiver handelen, spreken en denken. Hoe kijk je naar jezelf en de ander. Hoe acteer je met de omstandigheden om je heen. Wie is het die je werkelijk laat zien aan de wereld. Kun je alle personages laten vallen en werkelijk vanuit je eigen hart gaan leven.

Onvoorwaardelijke liefde moet je eerst voor jezelf cultiveren. Kijken naar wie je bent en wie je niet bent. Je handelen onder de loep nemen en zien wat je werkelijk gelukkig heeft gemaakt. Geluk wat een ander niet in de weg staat om ook gelukkig te worden. Ons geluk wordt zo een brandstof voor de ander om ook zijn eigen liefde te laten groeien. Geef je glimlach door, geef je liefde door.

Onze ziel wil niets anders dan de sluier van verdeeldheid verbreken, het is ons ego wat eraan vast houdt. Angstig om alleen achter te blijven, maar het heeft geen persoonlijkheid. Ego is slechts een conditionering om vanaf de bodem van de zee weer terug te zwemmen naar het oppervlak waar we uiteindelijk het licht van liefde weer mogen zien. Gebruik het ego zolang het je dient, maar laat liefde sturend zijn zodat alle illusie in haar licht mag ontwaken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *