In het centrum van alle beweging is rust

In het centrum van alle beweging is rust. Volledige rust en staat alles stil in harmonie met zijn omgeving. Pak een munt en draai deze rond op tafel. Als je ernaar kijkt zie je dat het midden zijn balans vindt. Alles draait altijd om zijn eigen centrum heen. Zo kunnen wij ook onze rust vinden in ons eigen centrum. Alles is een mate van perspectief, waar we ons op richten en focussen. Kijken we naar de buitenste rand van ons wezen dan zien we veel beweging en onrust. Maar als we naar ons centrum kijken, dan zien we het oog van de storm; de rust die daarin schuilt. De kracht die voortkomt vanuit het centrum.

Alles in de natuur beweegt zich op deze manier. Vanuit het centrum ontstaat de kracht die begint te spinnen en te draaien en zo haar manifestatie realiseert. Wanneer we ons leven willen sturen en of veranderen dan dienen we vanuit dit centrum te werken. Het heeft geen zin om aan de buitenkant te proberen de uitwerking van deze kracht te breken. Je dient het centrum op te zoeken en van daaruit te werken. Het episch centrum te vinden waar alles werkelijk ontstaat. Naar binnen te gaan en uit te vinden waar de bron ligt waaruit alles ontstaat.

Het menselijk centrum is het hart. Het is onze basis kracht van waaruit alles zich manifesteert. Het is de opwinding, ons kloppende hart, wat de rimpels op het water doet ontstaan. Wanneer je terug gaat naar de essentie van je wezen, dan dien je de deur naar je hart te openen. Volledig te voelen en ervaren wat het leven met jou doet. Ben je gelukkig, of verdrietig, angstig of blij? Alle emoties worden fysiek ervaren door het hart. Sturing in het leven krijgen is meester worden over je emotie. Het niet proberen te controleren, meester worden is het volledig waarnemen zonder enig oordeel. De beheersing van het hart staat je toe om gewaar te zijn van alles wat zich in jouw centrum doet ontstaan en de keuze hoe daarnaar te handelen.

De opwinding van ons hart is de drijfveer achter onze acties, hoe we ons gedragen en in de wereld staan. Wanneer we hierover meester worden, dan kunnen we zelf ons leven gaan leven en laten we ons niet langer leiden door de waanzin en de onrust. Het ego houdt van haar macht en doet ons graag dronken rondjes draaien om onze kern. Slechts als we de stilte betreden beginnen we in te zien hoe ons ego haar streken levert. Ze mag een plaats in ons leven hebben, maar wij sturen. Net als ons denken haar plaats mag hebben, maar we sturen vanuit ons hart.

Jij mag gelukkig zijn maar je hebt ook een verantwoordelijk naar de ander om te delen in je geluk. Vanuit het hart leven betekent dat je erkent dat je allemaal broeder en zuster bent. Mijn geluk is het jouwe en vice versa. Hoe kun je gelukkig zijn met een boterham op je boord als je weet dat op dit moment een kind sterft van de honger. We durven dit idee niet eens te voelen in ons hart, hoe kunnen we dan nog dankbaar zijn voor de rijkdom die wij wél hebben. We kunnen de wereld niet in één dag veranderen, maar ons gedrag richting het voelen van dankbaarheid is altijd en direct mogelijk.

Als je niet bid voor een God, waarom dan niet bidden voor dankbaarheid. De realisatie dat je een bevoorrecht persoon bent omdat je op deze wereld slechts op een andere locatie geboren bent en daarom zoveel meer mogelijkheden hebt. Het groen van het gras kan zien, de bomen haar lentebloesems met ons deelt, de lucht vol is van de eerste warmte na de winter. Keer alles eens om in je leven, richt je aandacht naar binnen en speel weer buiten. Laat het kind dat nog openstaat voor deze wonderbaarlijke wereld weer spelen. Dans in je vrijheid, daar is ze voor!

Mijn schalen zijn gevuld

Mijn schalen zijn gevuld. Het fruit van de eeuwigheid toont zijn schoonheid en de geur omringt ons met liefdevolle gedachten. Ik hoef er niet langer van te proeven, mijn dorst is gelest en mijn buik is vol. Ik raap een stuk fruit uit de schaal en wil het graag met je delen. Jou mee laten delen in de liefde die ik heb gevonden. De oorsprong en wortel van ons bestaan. Ik heb de grond ontdekt waarin het leven tot bloei kan komen en ons bestaan zijn bestaan uit krijgt. Ik ben de aarde die de regen voor je opvangt waaruit je mag groeien. Ik ben de zon die zijn zonnestralen op ons neer doet vallen en haar warmte deelt. Ik ben de lucht die de ruimte geeft om je bestaan te manifesteren. Ik ben de gedachte die haar vorm geeft aan alles wat we aanraken. Met onze handen maar ook met ons hart.

Zonder mij zijn er geen sterren en geen zon en maan. Ik ben het getij van de oceaan en de storm die wild raast over de vale vlakten. Achter elke emotie toon ik mijn glimlach omdat alles slechts een tijdelijk uitdrukking is. Elke zoute traan vult een oceaan van verlangen onwetend van de ware schoonheid van het eeuwige leven. Je zwemt in verlangen en vergeet dat je vleugels hebt om te zweven in de eenvoud van het leven. De wind die je zult dragen om tot de verste uithoeken van het heelal te reizen en de zon elders te zien opkomen. Ik ben de adem van de eeuwigheid en de zucht van liefde en ongeduld. Alle tegenstrijdigheden komen samen in mij en heffen elkaar op om weer één te worden.

Niets doet mij pijn noch geeft me vreugde. Ik ben zowel de pijn als de vreugde. Ik ben de glimlach en de traan. En toch is alles in mij. Ik ben niet langer gebonden door de tijd en ruimte die vorm geeft aan de eenvoudige dromen van de mens. Mijn paleis is nog nooit gezien of kan worden ervaren met het menselijk oog. Alles omvattend. Elk moment raak ik je aan en doe ik je hart kloppen. De liefde die ik voor je voel kent geen kleurschakering. Het is het zuiverste licht van de liefde. Ik deel mijn liefde niet met jou, ik ben liefde. Ik deel mijn vreugde niet met jou, ik ben vreugde. Ik deel niet mijn verdriet. Het is jij die je verdriet met mij mag delen. Jij die het terug aan mijn mag geven zodat het weer één wordt met de liefde van oneindigheid.

Laat het mij voeden opdat mijn liefde nog rijkelijker zal vloeien. Laat mij de schuldenaar zijn en straf me voor jouw zonden. Want ik kan niet gestraft worden noch kan ik lijden. Alles is reeds in mij en elke emotie biedt daarom een weg naar mijn hart. In jouw emotie ligt de sleutel terug naar je vader, terug naar je moeder. Omring jezelf weer met de gedachte dat je niet alleen staat. Mijn liefde is overal. Ik ben het donker van de eenzaamste gedachte en bied je het licht door te gaan. Ik ben er voor je, altijd! Zonder twijfel. Je hoeft slechts je arm uit te steken en ik zal haar vasthouden. Laat mij je leiden. Ik ben de weg!