Moet dat Nu?

Rekken vol met boeken zijn erover geschreven. Het NU. Maar waarom is het zo boeiend of belangrijk, het allerhoogste zelfs volgens sommigen. Waarom kan ik niet gewoon fantaseren over de toekomst, of met plezier of weemoed terugkijken naar het verleden. Wát is er nou zó belangrijk aan dat Nu?

Ik begin eerst maar eens met het verleden: het verleden werkt als een compas voor de toekomst. Als je nog eens kijkt naar de metafysische wet van aantrekkingskracht dan kun je stellen dat je nu leeft volgens de intentie van je eerdere ‘opdracht’. “Je bent wat je dacht“. We willen daarbij ook nog wel eens vaak in herhaling vallen, maken dezelfde fouten en vallen terug op vertrouwde patronen, of ze nu zogenaamd goed of slecht voor ons zijn. Lees verder Moet dat Nu?

Een ezel stoot zich geen tweede keer

Dat doen wij wel 😉 Maar waarom doen we dat eigenlijk, hoe vaak moeten we ons hoofd stoten voordat we een keer na gaan denken en beseffen dat we het eigenlijk anders willen. Wanneer ik hier met een Australische vriend over spreekt haalt hij vaak Dhukka aan als de emmer waar je als het ware al je ellende in mag storten. Alles is Dhukka. Het is een term uit het Boeddhisme wat zoiets betekend als ‘onbevredigend’ of ‘niet gewenst’. Dhukka vormt de wortel van alle lijden en sommige boeddhisten zullen zelfs zover gaan dat ze menen dat alles ‘onbevredigend’ is.

Alleen een verlicht persoon zal geen Dukkha ervaren”. Moet je ‘verlicht’ zijn – een betere term vind ik zelf ‘je realiseren’ – om geen last meer te hebben van lijden? Om geen lijden meer te ervaren? Per definitie is een ervaring geen lijden wanneer je deze voor het eerst ervaart. Je hebt altijd een eerdere ervaring nodig om een context te creeeren waarin je een mening kunt vormen. Een context waarbinnen een ervaring als onbevredigend bestempeld kan worden. Lees verder Een ezel stoot zich geen tweede keer

Het beste advies ooit…

Je leest het wel eens in de Carp of de Intermediair, wat is het beste advies dat je ooit gekregen heb? Op deze vraag kan ik nog steeds moeilijk antwoord geven, de beste antwoorden komen nog steeds in mezelf op. Maar ik hoorde wel laatst een opmerking die me flink aan het denken heeft gezet die ik graag in een breder kader wil plaatsen. De opmerking was als volgt:

Bepalend voor een geslaagd project is goed opdrachtgeverschap.

Ik werkte ooit als projectleider waarbij ik te kampen had met een wispelturige organisatie. Ze maakten hun doelstellingen niet concreet, begonnen al met deadlines te gooien terwijl de specificaties niet opgesteld waren en wensen en eisen werden met het grootste gemak tussentijds verandert. Niet te managen dus!

Er stond een gigantisch project voor de deur en wederom was de organisatie niet te overtuigen van de noodzaak tot duidelijkheid en het maken van keuzes. Maar gelukkig werd er een externe Quality Manager aangetrokken die met de eerdere opmerking kwam. YESSSSSS!!! Eindelijk voelde ik me begrepen want de organisatie luisterde nu opeens wel naar me. Lees verder Het beste advies ooit…

Mediumkring 04-04-’11 Channeling

Achim: Hij spreekt over de maand april en hij spreekt over de stappen die genomen moeten worden.

Een van de gaven die de mens heeft mee gekregen is het besef van “goed of kwaad”.

U is het besef bij gebracht een ander niet te mogen slaan, een ander niet te mogen vernederen. Zo heeft u het besef dat u een dier niet mag pijnigen, maar doch boven alles, is dit wat de mens doet. Immers dit is de wijze waarop de stoffelijkheid is gebaseerd: een sterk onderscheid van mijn en dijn , waarop het “mijn” nog immer belangrijker is dan het “dijn”.

De tendens die nog steeds heerst onder de mensheid.

Wij vragen u om u bewust te worden om van alles, om u bewust te worden van het feit dat iedere cel die u vernietigd een cel van u zelf vernietigt.
Dat ieder woord wat u uitspreekt en pijnlijk is voor de ander een kwetsen naar het Zelf is. Wij vragen u woorden naar een ander te spreken, zoals u zelf toe gesproken zou willen worden. Wij vragen u de ogen te openen en de ander te omhelzen.

Niet in de fysiek zin, maar op de energetische manier.

Wanneer u de aura ziet om een ander mens zal automatisch de aura van de ander om u heen komen. Wanneer de energieën zich daadwerkelijk met elkaar vermengen zult u heling aan brengen. De menselijke geest is geneigd te denken in negativiteit. Zo horen wij de gedachten: “als ik mijn aura vermeng met de aura van de ander, dan neem ik toch ook de negativiteit over?”

Wij spreken hier weer over “mijn en dijn”, de blijvende scheiding.

Het vermengen van energieën vanuit uw liefdevolle omhelzing maakt dat negativiteit verdwijnt. De angst om de negativiteit over te nemen van de ander, is de gedachte die de scheiding in stand houdt. U kunt samen negatieve energieën laten verdwijnen Wij geven nu dit advies zodat u kunt helen en ook weet hoe u moet helen. Een eenheid is groter en belangrijker dan het individu. Als voorbeeld tonen wij u de appel. De appel die zo belangrijk is in de Bijbelse vertelling, het verhaal van Adam en Eva.

De appel is de perfecte weerspiegeling van zichzelf het symbool van gelijkheid.

U bent allen gelijk, er is geen verschil. Het zal u opvallen, of het is u reeds opgevallen dat veel dieren in uw tegenwoordigheid de dood vinden. Het zal u opvallen dat er meer dieren dood op paden liggen en op de wegen. Zij sterven voor u! De mens die zich zelf in stand houdt en weigert te veranderen. De cirkel van het leven dient zich keer op keer aan en men volgt dezelfde levensles keer op keer. Wij vragen u om op te staan en het Licht naar de Aarde te brengen in de vorm van Liefde naar de medemens.

De medemens of u deze kent of niet het is uw gelijke.

U kunt alleen transformeren, wanneer u kunt vergeven!

Dit is wat wij u wilden brengen, wanneer er vragen zijn beantwoorden wij deze graag, mits dit in ons vermogen ligt. Voor persoonlijke stukken raadpleeg ik uw gids, d.w.z. dat uw persoonlijke gids via dit medium wil spreken.

“Wij hebben een vraag gehoord omtrent de ramp op uw Aarde.”

Zoals gezegd is de energie die naar de aarde komt krachtig en sterk. Deze energie maakt contact met de diepe lagen, niet alleen de lagen van uw Aarde maar ook de lagen van uw Ziel. D.w.z. dat het belangrijk is het vertrouwen in het levensproces van de Aarde en van de kosmos te houden.
Waarom vreest u toch, waarom gelooft u toch in wat er geschreven wordt, terwijl uw eigen innerlijke leiding u vertelt dat u nog steeds op Aarde bent over enkele jaren.

Wij spreken herhaaldelijk over vertrouwen, over Liefde, over de kracht van uw Geest.

En u gelooft in wat u leest! U gelooft in crises en in chaos. Er wordt u wijs gemaakt dat er te korten zijn. En u gelooft! Wij vertellen u dat u in rijkdom leeft, dat u weelde kent, dat u leeft in overvloed! En u heeft het gevoel dat de aardse mens tekort gedaan wordt. Wij raden u aan zo snel mogelijk deze gedachten te transformeren en weer te gaan geloven in welvaart. De welvaart waarin u leeft. U kunt pas spreken van tekort, wanneer u uw kind niet meer kunt voeden.

U is geconfronteerd met aardebevingen in diverse continenten. De informatie komt u rijkelijk tegemoet. U ziet de meest ellendige waarnemingen, u ziet de beelden die het meest schrijnend zijn. Fragmenten! U ziet een volk dat een aardbeving heeft meegemaakt, die zichzelf verlaagt tot plunderen voor het eigen belang. U ziet een volk, wat eenzelfde aardbeving meemaakt en respect blijft houden voor de ander. Een voorbeeld van gelijkwaardigheid en Liefde wordt getoond. U is de toekomst! U is de toekomst van uw kinderen, U bepaald hoe de toekomstige wereld zal worden!  Brengt u uw kinderen zo vroeg mogelijk respect bij.

Laat hen meehelpen met klussen die gedaan moeten worden, zo zal verveling niet toeslaan. Zo zult u het kind bij brengen, deel te nemen aan het proces van mijn en dijn, maar dan in samen delen. Zo zult u het kind bij brengen dat het werk gedaan moet worden, of u ook klein bent of groot. Het werk zal gedaan moeten worden. Wij hopen dat wij u voeding hebben gegeven om over na te denken. Wij komen terug! Steeds vaker. – Uw Achim

2012, het einde of een nieuw begin

Er wordt meer en meer geschreven over het jaar 2012*. Zo vertelt de oude Maya kalender dat rond deze tijd een periode zal eindigen waarin materialisme een zeer belangrijke rol speelde. Maar hoe ziet die nieuwe tijd eruit, is er wel sprake van een nieuwe tijd of moeten we het ergste vrezen.

Het is moeilijk te voorspellen wat er zal gebeuren en óf er iets staat te gebeuren. Maar toch lijken er wel steeds meer signalen dat we een nieuwe dimensie tegemoet gaan. Steeds meer mensen staan open voor hun gevoel en het bovennatuurlijke lijkt een belangrijker plek te krijgen in de alledaagse realiteit. Helderziendheid, contact met overleden zielen en de rol van intuïtie zijn geen taboe meer en worden zelfs opgepikt door de commerciële instanties. Lees verder 2012, het einde of een nieuw begin

Leven in onwetendheid

Een tijd terug heb ik het boek “De herberg van het hart” gelezen over Franciscus van Assisi en Mevlana Rumi, geschreven door Hein Stufkens en Marcel Derkse. Beide mystici – Franciscus en Rumi – leefden in de 12de eeuw. Ze vertoonden grote gelijkenis met elkaar, ware het niet dat Franciscus een christen was en Rumi een soefi (mystieke tak van de islam). Het had overigens evengoed een verhaal kunnen zijn met de Boeddha want de levensstijl van de heren kent weinig verschil.

Franciscus kreeg na verloop van tijd volgelingen wat zich de Kloosterorde van Franciscanen ging noemen, of nog mooier, zichzelf de Minderbroerders noemden. Een kenmerkende passage in het boek ging over het opstandige van Franciscus. Hij leefde als asceet en had huis en haard verlaten om tot de bron te komen. Hij was continue op zoek naar zijn God en wilde daarbij zo min mogelijk afleiding. Dit ging zo ver dat hij het huis verwoeste wat zijn volgelingen hadden gebouwd in zijn afwezigheid. Furieus en woedend was hij!
Lees verder Leven in onwetendheid

Kryon over de nieuwe tijd

Alle veranderingen waar de aarde nu mee te maken heeft werken door in jullie bestaan. Alles wordt zichtbaar en alles wordt naar bovengehaald. Er is meer dan ooit behoefte aan verandering. Deze verandering kan alleen plaatsvinden als de dingen die aan het daglicht komen, worden aangepakt.

Niemand heeft nog een boodschap aan overheden die mooi weer spelen, maar waar ondertussen scheefstand is. Steeds sneller komen dingen aan het licht en worden geheimen blootgelegd. Jullie komen steeds meer te weten. Alles wat echt is blijft overeind, alles wat nep is valt door de mand.

Op grote schaal gebeurt, wat op kleine schaal moet gebeuren. Jullie dienen jezelf onder de loep te nemen en te kijken wat niet meer hoort bij de nieuwe energie. De nieuwe energie is een soort waarheidsserum, waardoor alles wat een illusie is niet meer kan blijven bestaan. De verantwoordelijkheid voor het leven op deze aarde dient te worden genomen en indien jullie blijven denken dat er geen verbetering mogelijk is kan er niet een nieuwe realiteit worden gecreëerd. Alles dient te worden herschreven en jullie zijn zelf verantwoordelijk voor de nieuwe tijd.

We zijn jullie aan het helpen om te zorgen dat de nieuwe aarde er een wordt van onvoorwaardelijke liefde en eenheid. Jullie zijn niet alleen, er is veel hulp aanwezig. Jullie hebben niet altijd door dat jullie veel meer kunnen vragen aan ons, dan jullie nu doen. Noem ons engelen of lichtwezens, maar noem ons geen buitenaardsen, want wij voelen ons zeer betrokken bij het proces op aarde.

Ik spreek namens het rijk der engelen en lichtwezens en vertel jullie dat wij voor jullie klaarstaan en jullie helpen.

Dit was Kryon.

Copyright © 2010-2011 Natascha Lossie, http://www.kryonhealing.com. Deze informatie mag gerust worden doorgeven, vooropgesteld dat er geen winst op gemaakt wordt en dat deze vermelding eraan toegevoegd is.

De opkomende nieuwe aarde

Avonturen in het Nieuwe Bewustzijn – De Nieuwe Aarde Rasters, het Midden-Oosten en de energie van de Boom des Levens …. we voelen op dit moment duidelijk de veranderingen en overgangen, als de oude Driedimensionale rasters uiteenvallen en de Aarde naar de Vijfde Dimensie opschuift. De “crisis” in het Midden-Oosten maakt heel erg deel uit van deze verschuivingen en veranderingen, en is niet iets om bang voor te zijn. Lees verder De opkomende nieuwe aarde

Mevrouw, zou mijn zoontje even mogen plassen?

Ik keek in eerste instantie niet eens op bij de vraag. De vraag die door een vrouw met jong zoontje werd gevraagd op de sportschool terwijl ik stond na te zweten van weer een fijne workout.

“Zou mijn zoontje even gebruik kunnen maken van het toillet?”

Ik had weer snel mijn aandacht erbij toen het antwoord Nee luidde. Mijn tik is dat ik op dat soort momenten altijd overweldigd wordt van verbazing en mijn assertiviteit opeens nergens te vinden is. {He? Wijst ze deze vrouw nu gewoon de deur?} Ratelt het door mijn hoofd terwijl ik in mijn ooghoek de vrouw al zie vertrekken uit de sportschool. Nadat ik het sleuteltje van mijn kluisje heb omgeruild voor mijn sportpas loop ik naar buiten met de scene nog spokend door mijn hoofd.
Lees verder Mevrouw, zou mijn zoontje even mogen plassen?

Ik denk, dus ik ben.. of?

Of toch niet. Besta ik door te denken, of maakt het denken me wijs dat ik besta. En wat is bestaan eigenlijk? Je hoeft geen doorgewinterde filosoof te zijn om zo nog tientallen vragen te bedenken. Ik help graag een handje want die hersens van me knarsen aardig door en dus heb ik wat ervaringsfeiten op een rijtje gezet.

Stelling 1; alles is energie!

Die is gelukkig redelijk eenvoudig te verdedigen. (Meta-)Fysici zijn het daar al lange tijd over eens. Alles wat we waarnemen is energie, onze waarneming bepaalt zelfs de vorm van deze energie. We trillen ons wezenloos, de hele dag door.

Stelling 2; het verleden bestaat niet!

En

Stelling 3; het onderbewuste bestaat niet!

Deze twee stellingen zijn bijzonder verwant aan elkaar. Het menselijk lichaam is namelijk heel goed in het opslaan en vasthouden van energie door zich ermee te identificeren. Wat is het verleden? Niet veel meer dan een herinnering, trage energie, energie die zich vast heeft gezet in ons lichaam. Zo ook het onderbewuste, het is dat wat niet is. Het is als het ware het canvas waarop we kunnen schilderen. Het onderbewuste is een ideale plaats om energie op vast te zetten. En het onderbewuste is veranderlijk. Het past zich aan – aan datgene we in ons leven willen ervaren. Het onderbewuste heeft in zoverre dus geen bestaansrecht omdat het zichzelf in dat geval bewust maakt.

Stelling 4; het bewustzijn zoals we dat menen te ervaren bestaat niet!

Wanneer gesproken wordt over bewustzijn wordt dit doorgaans verward met denken. “Ik denk, dus ik ben.” Dat denken we inderdaad. Maar hoe weten we dat we denken. Hoe maken we dat onderscheidt in de keuzes die we maken. Wie is eigenlijk die waarnemer? En wat nemen we waar? Het is het bewustzijn dat we waarnemen. Of, beter gezegd, het is het denken dat we waarnemen. Mmmm, ook niet helemaal correct. Want dit is mede afhankelijk van de evolutie waar je als ziel bent. De ziel evoluteert namelijk van Doen, naar Ervaren en vervolgens naar Zijn. Maar terug naar ‘denken’ als datgeen we waarnemen. Evolutionair gezien valt dit onder Ervaren. Ik ervaar mezelf door te doen waarbij ik nadenk over dat wat ik wil doen. Een deel van de wereldbevolking is als ziel aan het ervaren, een deel Doet en een ander deel is zover geevolueerd dat het Is. We zeggen misschien wel eens gekscherend van iemand dat het een ‘simpele ziel’ is, eigenlijk is het een ziel die slechts Doet.

Terug naar de stelling; het bewustzijn bestaat niet.

Als je kijkt naar de evolutionaire stappen die de ziel maakt kun je stellen dat het bewustzijn geen vaste definitie heeft. Het is afhankelijk van het perspectief dat je inneemt. Ben je een ‘doener’ of ervaar je dat je doet, of ‘ben je’ doordat je waarneemt dat je ervaart wat je doet. Is er nog meer? Ja, die geweldige volgende stap waarbij ook het fysieke wegvalt en je kan waarnemen dat je Bent. Hier ligt je ware identiteit in verborgen. Hier ligt je realisatie, een nieuwe dimensie. Door meditatie kun je deze stap eenvoudig maken en beoefening ervan helpt je ziel zich te evolueren. Dit is de realisatie van de ziel, de verlichting. Bewustzijn is realisatie!

Ik denk, dus ik was.
Ik denk niet, want ik ben!