Schijn bedriegt

Schijn bedriegt. Zelfs de zon die haar licht straalt op aarde kan bedrieglijk zijn als ze haar schaduw werpt. Want ook in de schaduw ontbreekt het niet aan licht. Het is slechts in het absolute donker dat er geen licht meer is. En zelfs dit is slechts een schijnvertoning want ook in donker kun je pas vaststellen dat het donker is als je niets meer ziet, maar betekent dit het ontbreken van licht of is het slechts dat je ogen niets zien. De zintuigen nemen slechts een klein deel van de werkelijkheid waar. Ze zijn per definitie beperkt en daarom is onze ervaring van het leven beperkt.

Het leven is licht en licht is slechts een waarneming die wij beperkt ervaren. Donker is niet het ontbreken van geluid, geur of gevoel. Het verschil tussen donker en licht geeft slechts de bandbreedte aan voor onze ogen wat ze waar kunnen nemen. Maar het is niet het begin en einde van onze werkelijkheid. Op een zelfde manier beperkt de mens haar leven. Het denkt in bandbreedtes omdat ze dit simpelweg gewend is te doen. Haar zintuigen weten niet beter.

Daarom is ware meditatie het uitsluiten van de zintuigen. Het is op zoek gaan naar die absolute stilte en vrede. Waar niets valt waar te nemen. Het volledig loslaten van alles wat is gevormd. Om de vormloze en tijdloze ruimte te betreden waar alles is in haar puurste en zuiverste staat. Het begin en het einde, bekeken van uit het midden. Het leven is slechts onze waarneming ervan. Hoe we het waarnemen, hoe we ermee omgaan; is slechts een tijdelijke illusie. Als een droom waar we uit dienen te ontwaken zodat we zelf kunnen kiezen welke richting ons leven op gaat. Welke ervaringen we willen toevoegen.

Wil je werkelijk leven? Zoek dan de stilte op zodat je het gereedschap leert begrijpen om vorm te geven. Met een hamer kun je glas kapot slaan of een spijker door twee planken bevestigen. Zo is het leven even dualistisch. Laat je het tegen jezelf werken of gebruik je het waar het voor bedoelt is. Leef als een staat van ‘zijn’. Of leef als een les waarbij je continue moet lijden. De keuze is geheel aan jou.

Leef alsof alle omstandigheden buiten je de werkelijkheid zijn. Of leef vanuit een besef dat de enige werkelijkheid in je zelf ligt. In de waarneming. Als waarnemer van hetgeen waargenomen wordt. Er is werkelijk geen onderscheid. Er is slechts een focus. Op het één, het ander, of alle facetten. Kies daarom wijs. Want alleen jij kan deze keuze maken. Voor jezelf, vanuit jezelf.